Logo

Priser

När du planerar att bygga nytt hus eller bygga till förstår vi att priset och kostnader är en viktig del i planeringen.

För att hjälpa dig har vi samlat generella anslutningspriser samt brukningsavgifter för alla våra nyttigheter; Vatten och avlopp, Elnät, Fjärrvärme och Fiber.

 

Här har vi samlat information om anslutningskostnader och brukningsavgifter för dig som vill ansluta din fastighet till elnätet.

Anslutningsavgifter till elnätet

Huvudsäkringens storlek 16A-25A

Avstånd till närmaste anslutnings­punkt (fågelvägen)

exkl. moms

inkl. moms

0-199 meter

35 500kr

44 375 kr

200-599 meter

35 500 kr + 305 kr/meter

44 375 kr + 381 kr/meter

600-1199 meter

157 500 kr + 727 kr/meter

169 125 kr + 909 kr/meter

1200-1800 meter

593 700 + 421 kr/meter

649 125 + 526 kr/meter

Över 1800 meter

Offert lägst 846 300 kr

Offert lägst
1 057 875 kr

Avgift för 35A-63A

Behöver du en högre säkringstorlek? Kontakta vår kundservice för offert för 35A upp till 63A.

Brukningsavgifter för 16A till 25 A.

Huvudsäkring 16-25A, från och med 1 januari 2023

Huvudsäkringens storlek

Exklusive moms

Inklusive moms

16A* LGH

1 079,68 kr/år

1 349,60 kr/år

16A

2 373,27 kr/år

2 966,59 kr/år

20A

2 943,75 kr/år

3 679,69 kr/år

25A

3 663,77 kr/år

4 579,71 kr/år


Rörlig överföringsavgift, från och med 1 janauri 2023


Exklusive moms

Inklusive moms

Rörlig överföringsavgift

26,40 öre/kWh

33,0 öre/kWh

Energiskatt

39,20 öre/kWh

49 öre/kWh

* Den lägre fasta avgiften för 16A mätarsäkring, debiteras för abonnemang i flerbostadshus med minst tre bostadslägenheter dock ej kedjehus, radhus eller liknande sambyggda hus.

Myndighetsavgift ingår i den fasta avgiften med 68,31 kr per år inklusive moms (54,65 kr exklusive moms).

Vid inflyttning debiteras en flyttavgift på 368 kr . Gäller ej vid nyanslutning.

Brukningsavgifter för 35A till 63 A.

Huvudsäkring 35-63A, från och med 1 januari 2023


Exklusive moms

Inklusive moms

35-63A

5 128,56 kr/år

6 410,70 kr/år


Månadseffekttariffer (35-63A), från och med 1 januari 2023

Månad

Exklusive moms

Inklusive moms

Januari

107,02 kr/kW

133,78 kr/kW

Februari

105,11 kr/kW

131,39 kr/kW

Mars

86,00 kr/kW

107,50 kr/kW

April

74,65 kr/kW

93,31 kr/kW

Maj

65,19 kr/kW

81,48 kr/kW

Juni

51,34 kr/kW

64,17 kr/kW

Juli

48,76 kr/kW

60,95 kr/kW

Augusti

53,42 kr/kW

66,78 kr/kW

September

60,53 kr/kW

75,66 kr/kW

Oktober

67,99 kr/kW

84,99 kr/kW

November

91,28 kr/kW

114,09 kr/kW

December

109,43 kr/kW

136,79 kr/kW

Myndighetsavgift ingår i den fasta avgiften med 54,65 kr per år exklusive moms (68,31 kr inklusive moms)

Vid inflyttning debiteras en flyttavgift på 368 kr . Gäller ej vid nyanslutning.

Här har vi samlat information om anslutningskostnader och brukningsavgifter för dig som vill ansluta din fastighet till Fjärrvärme.

Följande priser gäller för privatkunder som är anslutna till fjärrvärme

Avgifter från och med 1 januari 2023


Villakunder

Prisdel

Pris /inkl. moms)

Fast avgift

4 095 kr/år

Energiavgift

81,8 öre/kWh


Fast avgift
Fördelas jämnt över året (per dag) och debiteras månadsvis.

Energiavgift
Baseras på uppmätt förbrukning och debiteras månadsvis i efterskott.

30 dagar netto från fakturadatum

Pris baserat på förbrukning 2023


Årlig Förbrukning

Total årskostnad

Varav fast del

Varav rörlig del

15 000

16 365 kr

4 095 kr

12 270 kr

20 000

20 455 kr

4 095 kr

16 360 kr

30 000

28 635 kr

4 095 kr

24 540 kr

40 000

36 815 kr

4 095 kr

32 720 kr

Priserna är inklusive moms och är exklusive anslutningsavgiften. Priserna gäller från och med den 1 januari 2023 och tills vidare.

Här har vi samlat information om anslutningskostnader och brukningsavgifter för dig som vill ansluta sin fastighet till det allmänna vatten -och avloppsnätet.

Anläggningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet. Här kan du beräkna din anläggningsavgift. Beräkningen av anläggningsavgiften är preliminär och kommer att fastställas av Sandviken Energi.

Beräkna din anläggningsavgift här

Anläggningsavgift är en engångsavgift som man betalar när man vill ansluta sin fastighet till det allmänna VA-nätet.

VA-taxa 2023

Taxan för allmänna vatten- och avloppanläggningar inom Sandvikens Kommun gäller från och med 1 januari 2023.

VA-taxan i Sandvikens kommun är antagen av kommunfullmäktige. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Sandviken Energi Vatten AB.

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till huvudmannen.

VA-taxan i sin helhet Pdf, 430.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Anläggningsavgiften består av följande avgifter:

 • a) Servisavgift: avser framdragningen av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkt
 • b) Förbindelsepunktsavgift (FP):avser upprättandet av varje uppsättning förbindelsepunkter.
 • c) Tomtyteavgift: per kvadratmeter tomtyta.
 • d) Lägenhetsavgift: avser alla typer av bostäder, ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet.
 • Grundavgift (V+S+D): för bortledande av dagvatten om bortledandet sker utan att förbindelsepunkt har upprättats.

Beräkningsexempel anläggningsavgifter (engångsavgifter).

Bostadsfastighet

Ändamål

Vatten, Spillvatten¹ och Dagvatten²

Antal lägenheter

1

Tomtyta (m²)

1 000

Exempel anläggningsavgifter 2023

Avgift utgår per

fastighet med


exkl. moms

inkl. moms

a) Servisavgift

1

43 984 kr

62 003 kr

b) Avgift per FP

1

38 246 kr

53 915 kr

c) Tomtyteavgift

28,30 kr/m²

1000

28 303 kr

39 899 kr

d) Lägenhetsavgift

1

10 543 kr

14 862 kr

Summa
anläggningavg.
V+S+D


121 077

170 681

Varav moms


49 604 kr


Avgiftsreducering

Om det inte föreligger avgiftsskyldighet för samtliga angivna ändamål, skall avgifterna reduceras enligt följande. Avgifterna är uttryckta i procent av fullavgift.

Servisavgift

 • En ledning: 70% av avgift enligt (a)
 • Två ledningar: 85% av avgift enligt (a)
Övriga avgifter


V

S

Df

Dg

- Avgift per FP

30%

50%

20%

0

- Tomtyta

30%

50%

0

20%

- Lägenhetsavgift

30%

50%

0

20%

- Grundavgift Df utan FP

0

0

100%

0

Anmärkning

 1. Spillvatten = bad-, disk- och toalettvatten
 2. Dagvatten = regn- och smältvatten

Avgift enligt c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna a), b) och d).

Anläggningsavgifter beräknas enligt gällande taxa vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. Anordning som erfordras endast för fastighet, bekostas och ägs av vederbörande fastighetsägare.

Dagvatten och dräneringsvatten får inte anslutas till spillvatten­ledning.

För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver ordinarie avgift, erläggas en etablerings­avgift om 40 % av servisavgiften.

Brukningsavgifter är de återkommande avgifterna som betalas in varje månad på din faktura från Sandviken Energi. Brukningsavgifterna består av:

 • Fast årlig avgift: avser att täcka kostnader för abonnentregister, debitering med mera. Kostnaden fördelas jämnt över året och debiteras månadsvis.

 • Lägenhetsavgift: avser att ge bidrag till kapitalkostnader, reinvesteringar samt underhållskostnader. Avgiften gäller samtliga bostäder, inte bara lägenheter trots att man kan tro det på namnet. Kostnaden fördelas jämnt över året och debiteras månadsvis.

 • Kubikmeterpris (Brukningsavgift): avser att täcka kostnader för att producera och distribuera dricksvatten till våra kunder. Avgiften täcker även kostnaderna för att rena avloppsvatten.

 • Tomtyteavgift för varje påbörjat 140 kvadrat tomtyta för annan fastighet.

Beräkningsexempel

Här nedan kan du se ett beräkningsexempel för brukningsavgifterna för dig som är villakund. Samtliga priser är inklusive moms.

Villakund

Exempelt är beräknat på en förbrukning om 150 m³/år, ansluten till Vatten¹, Spillvatten² och Dagvatten³.

Villakund

Kubikmeterpris (Brukningsavgift)

37,81 kr/m³

Fast avgift

3 294 kr/år

Lägenhetsavgift

1 754 kr/år

Rörlig avgift (37,81 x 150m³)

5 671 kr

Årlig vattenförbrukning

150 m³

Antal lägenheter

1

Årlig avgift (inkl moms)

10 719 kr

* En lägenhetsavgift är 1 754 kr.

¹ Vatten = rent vatten som du kan dricka direkt
² Spillvatten= bad-, disk- och toalettvatten
³ Dagvatten= regn- och smältvatten

Du kan välja att framtidssäkra din fastighet med en fiberanslutning från Sandnet.

Om du bor i ett av våra förberedda områden för Fiber till hemmet har du möjlighet att ansluta dig och teckna bredbandstjänst. Anslutningskostanden är till ordinariepris 19 900 kr. Det finns även möjlighet till delbetalning av kostnaden och du betalar då 9 900 kr och har en månadsavgift på 210 kr i fyra år.

Bor du utanför ett utbyggt fiberområde kan du fylla i en intresseanmälan här Länk till annan webbplats.. Vi undersöker då förutsättningarna för fiber, gör en beräkning på kostnader och skickar en offert till dig. Om du är osäker på vad du tillhör så kan du kontakta vår kundservice som då kontrollerar din möjlighet att anslutas till fiber.

Här kan du läsa mer om anslutning och priser för Sandnet bredband Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Senast uppdaterat