Logo

Priser

När du planerar att bygga nytt hus eller bygga till förstår vi att priset och kostnader är en viktig del i planeringen.

För att hjälpa dig har vi samlat generella anslutningspriser samt brukningsavgifter för alla våra nyttigheter; Vatten och avlopp, Elnät, Fjärrvärme och Fiber.

 

Här har vi samlat information om anslutningskostnader och brukningsavgifter för dig som vill ansluta din fastighet till elnätet.

Anslutningsavgifter till elnätet

Huvudsäkring 16-25A, från och med 1 januari 2024

Huvudsäkringens storlek

Exklusive moms

Inklusive moms

16A* LGH

1 349,60 kr/år

1 687,00 kr/år

16A

2 752,99 kr/år

3 441,24 kr/år

20A

3 414,75 kr/år

4 268,44 kr/år

25A

4 249,97 kr/år

5 312,47 kr/år


Rörlig överföringsavgift, från och med 1 janauri 2024


Exklusive moms

Inklusive moms

Rörlig överföringsavgift

25,21 öre/kWh

31,52 öre/kWh

Energiskatt

42,80 öre/kWh

53,50 öre/kWh

* Den lägre fasta avgiften för 16A mätarsäkring, debiteras för abonnemang i flerbostadshus med minst tre bostadslägenheter dock ej kedjehus, radhus eller liknande sambyggda hus.

Myndighetsavgift ingår i den fasta avgiften med 68,31 kr per år inklusive moms (54,65 kr exklusive moms).

Vid inflyttning/nytt avtal debiteras en administrativ avgift på 250 kronor inklusive moms. Gäller ej vid nyanslutning.

Avgift för 35A-63A

Behöver du en högre säkringstorlek? Kontakta vår kundservice för offert för 35A upp till 63A.

Brukningsavgifter för 35-63A.

Huvudsäkring 35-63A, från och med 1 januari 2024


Exklusive moms

Inklusive moms

35-63A

6 359,41 kr/år

7 949,27 kr/år


Månadseffekttariffer (35-63A), från och med 1 januari 2024

Månad

Exklusive moms

Inklusive moms

Januari

107,02 kr/kW

133,78 kr/kW

Februari

105,11 kr/kW

131,39 kr/kW

Mars

86,00 kr/kW

107,50 kr/kW

April

74,65 kr/kW

93,31 kr/kW

Maj

65,19 kr/kW

81,48 kr/kW

Juni

51,34 kr/kW

64,17 kr/kW

Juli

48,76 kr/kW

60,95 kr/kW

Augusti

53,42 kr/kW

66,78 kr/kW

September

60,53 kr/kW

75,66 kr/kW

Oktober

67,99 kr/kW

84,99 kr/kW

November

91,28 kr/kW

114,09 kr/kW

December

109,43 kr/kW

136,79 kr/kW

Myndighetsavgift ingår i den fasta avgiften med 54,65 kr per år exklusive moms (68,31 kr inklusive moms)

Vid inflyttning/nytt avtal debiteras en administrativ avgift på 250 kronor inklusive moms. Gäller ej vid nyanslutning.

Här har vi samlat information om anslutningskostnader och brukningsavgifter för dig som vill ansluta din fastighet till Fjärrvärme.

Följande priser gäller för privatkunder som är anslutna till fjärrvärme

Priser gäller för 2024


Villakunder

Prisdel

Pris /inkl. moms)

Fast avgift

4 095 kr/år

Energiavgift

81,8 öre/kWh


Fast avgift
Fördelas jämnt över året (per dag) och debiteras månadsvis.

Energiavgift
Baseras på uppmätt förbrukning och debiteras månadsvis i efterskott.

30 dagar netto från fakturadatum

Pris baserat på förbrukning 2024


Årlig Förbrukning

Total årskostnad

Varav fast del

Varav rörlig del

15 000

16 365 kr

4 095 kr

12 270 kr

20 000

20 455 kr

4 095 kr

16 360 kr

30 000

28 635 kr

4 095 kr

24 540 kr

40 000

36 815 kr

4 095 kr

32 720 kr

Priserna är inklusive moms och är exklusive anslutningsavgiften. Priserna gäller från och med den 1 januari 2023 och tills vidare.

Här har vi samlat information om anslutningskostnader och brukningsavgifter för dig som vill ansluta sin fastighet till det allmänna vatten -och avloppsnätet.

Anläggningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet. Här kan du beräkna din anläggningsavgift. Beräkningen av anläggningsavgiften är preliminär och kommer att fastställas av Sandviken Energi.

Beräkna din anläggningsavgift här

Anläggningsavgift är en engångsavgift som man betalar när man vill ansluta sin fastighet till det allmänna VA-nätet.

VA-taxa 2024

Taxan för allmänna vatten- och avloppanläggningar inom Sandvikens Kommun gäller från och med 1 januari 2024.

VA-taxan i Sandvikens kommun är antagen av kommunfullmäktige. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Sandviken Energi Vatten AB.

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till huvudmannen.

VA-taxan i sin helhet Pdf, 432.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Anläggningsavgiften består av följande avgifter:

 • a) Servisavgift: avser framdragningen av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkt
 • b) Förbindelsepunktsavgift (FP):avser upprättandet av varje uppsättning förbindelsepunkter.
 • c) Tomtyteavgift: per kvadratmeter tomtyta.
 • d) Lägenhetsavgift: avser alla typer av bostäder, ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet.
 • Grundavgift (V+S+D): för bortledande av dagvatten om bortledandet sker utan att förbindelsepunkt har upprättats.

Beräkningsexempel anläggningsavgifter (engångsavgifter).

Bostadsfastighet

Ändamål

Vatten, Spillvatten¹ och Dagvatten²

Antal lägenheter

1

Tomtyta (m²)

1 000

Exempel anläggningsavgifter 2024

Avgift utgår per

fastighet med


exkl. moms

inkl. moms

a) Servisavgift

1

46 834 kr

58 543 kr

b) Avgift per FP

1

40 725 kr

50 906 kr

c) Tomtyteavgift

37,66 kr/m²

1000

37 660 kr

47 075 kr

d) Lägenhetsavgift

1

11 226 kr

14 033 kr

Summa
anläggningavg.
V+S+D


136 445 kr

170 557 kr

Varav moms


34 112 kr


Avgiftsreducering

Om det inte föreligger avgiftsskyldighet för samtliga angivna ändamål, skall avgifterna reduceras enligt följande. Avgifterna är uttryckta i procent av fullavgift.

Servisavgift

 • En ledning: 70% av avgift enligt (a)
 • Två ledningar: 85% av avgift enligt (a)
Övriga avgifter


V

S

Df

Dg

- Avgift per FP

30%

50%

20%

0

- Tomtyta

30%

50%

0

20%

- Lägenhetsavgift

30%

50%

0

20%

- Grundavgift Df utan FP

0

0

100%

0

Anmärkning

 1. Spillvatten = bad-, disk- och toalettvatten
 2. Dagvatten = regn- och smältvatten

Avgift enligt c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna a), b) och d).

Anläggningsavgifter beräknas enligt gällande taxa vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. Anordning som erfordras endast för fastighet, bekostas och ägs av vederbörande fastighetsägare.

Dagvatten och dräneringsvatten får inte anslutas till spillvatten­ledning.

För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver ordinarie avgift, erläggas en etablerings­avgift om 40 % av servisavgiften.

Brukningsavgifter är de återkommande avgifterna som betalas in varje månad på din faktura från Sandviken Energi. Brukningsavgifterna består av:

 • Fast årlig avgift: avser att täcka kostnader för abonnentregister, debitering med mera. Kostnaden fördelas jämnt över året och debiteras månadsvis.

 • Lägenhetsavgift: avser att ge bidrag till kapitalkostnader, reinvesteringar samt underhållskostnader. Avgiften gäller samtliga bostäder, inte bara lägenheter trots att man kan tro det på namnet. Kostnaden fördelas jämnt över året och debiteras månadsvis.

 • Kubikmeterpris (Brukningsavgift): avser att täcka kostnader för att producera och distribuera dricksvatten till våra kunder. Avgiften täcker även kostnaderna för att rena avloppsvatten.

 • Tomtyteavgift för varje påbörjat 140 kvadrat tomtyta för annan fastighet.

Beräkningsexempel

Här nedan kan du se ett beräkningsexempel för brukningsavgifterna för dig som är villakund. Samtliga priser är inklusive moms.

Villakund

Exempelt är beräknat på en förbrukning om 150 m³/år, ansluten till Vatten¹, Spillvatten² och Dagvatten³.

Villakund

Kubikmeterpris (Brukningsavgift)

40,26 kr/m³

Fast avgift

3 507 kr/år

Lägenhetsavgift

1 868 kr/år

Rörlig avgift (40,26 x 150m³)

6 039 kr

Årlig vattenförbrukning

150 m³

Antal lägenheter

1

Årlig avgift (inkl moms)

11 414 kr

* En lägenhetsavgift är 1 868 kr.

¹ Vatten = rent vatten som du kan dricka direkt
² Spillvatten= bad-, disk- och toalettvatten
³ Dagvatten= regn- och smältvatten

Du kan välja att framtidssäkra din fastighet med en fiberanslutning från Sandnet.

Om du bor i ett av våra förberedda områden för Fiber till hemmet har du möjlighet att ansluta dig och teckna bredbandstjänst. Anslutningskostanden är till ordinariepris 19 900 kr. Det finns även möjlighet till delbetalning av kostnaden och du betalar då 9 900 kr och har en månadsavgift på 210 kr i fyra år.

Bor du utanför ett utbyggt fiberområde kan du fylla i en intresseanmälan här Länk till annan webbplats.. Vi undersöker då förutsättningarna för fiber, gör en beräkning på kostnader och skickar en offert till dig. Om du är osäker på vad du tillhör så kan du kontakta vår kundservice som då kontrollerar din möjlighet att anslutas till fiber.

Här kan du läsa mer om anslutning och priser för Sandnet bredband Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.


Senast uppdaterat