Priser

När du planerar att bygga nytt hus eller bygga till förstår vi att priset och kostnader är en viktig del i planeringen.

För att hjälpa dig har vi samlat generella anslutningspriser samt brukningsavgifter för alla våra nyttigheter; Vatten och avlopp, Elnät, Fjärrvärme och Fiber.

 

Här har vi samlat information om anslutningskostnader och brukningsavgifter för dig som vill ansluta din fastighet till elnätet.

Anslutningsavgifter till elnätet

Huvudsäkringens storlek 16A-25A

Avstånd till närmaste anslutnings­punkt (fågelvägen)

exkl. moms

inkl. moms

0-200 meter

30 500 kr

38 125 kr

200-600 meter

30 500 kr + 262 kr/meter

38 125 kr + 327 kr/meter

600-1200 meter

135 300 kr + 640 kr/meter

169 125 kr + 800 kr/meter

1200-1800 meter

519 300 + 389 kr/meter

649 125 + 486 kr/meter

Över 1800 meter

Offert lägst 661 213 kr

Offert lägst
826 516 kr

Brukningsavgifter för 16A till 25 A.


Huvudsäkring 16-25A, från och med 1 januari 2022

Huvudsäkringens storlek

Exklusive moms

Inklusive moms

16A* LGH

1 079,68 kr/år

1 349,60 kr/år

16A

2 373,27 kr/år

2 966,59 kr/år

20A

2 943,75 kr/år

3 679,69 kr/år

25A

3 663,77 kr/år

4 579,71 kr/årRörlig överföringsavgift, från och med 1 janauri 2022


Exklusive moms

Inklusive moms

Rörlig överföringsavgift

22,37 öre/kWh

27,96 öre/kWh

Energiskatt

36 öre/kWh

45 öre/kWh

* Den lägre fasta avgiften för 16A mätarsäkring, debiteras för abonnemang i flerbostadshus med minst tre bostadslägenheter dock ej kedjehus, radhus eller liknande sambyggda hus.

Myndighetsavgift ingår i den fasta avgiften med 68,31 kr per år inklusive moms (54,65 kr exklusive moms).

Vid inflyttning debiteras en flyttavgift på 368 kr . Gäller ej vid nyanslutning

Brukningsavgifter för 35A till 63 A.


Huvudsäkring 35-63A, från och med 1 januari 2022


Exklusive moms

Inklusive moms

35-63A

5 128,56 kr/år

6 410,70 kr/år


Månadseffekttariffer (35-63A), från och med 1 januari 2022

Månad

Exklusive moms

Inklusive moms

Januari

85,64 kr/kW

107,05 kr/kW

Februari

86,80 kr/kW

108,50 kr/kW

Mars

71,06 kr/kW

88,82 kr/kW

April

60,22 kr/kW

75,28 kr/kW

Maj

58,42 kr/kW

73,02 kr/kW

Juni

43,92 kr/kW

54,90 kr/kW

Juli

43,47 kr/kW

54,34 kr/kW

Augusti

48,17 kr/kW

60,21 kr/kW

September

52,55 kr/kW

65,69 kr/kW

Oktober

63,18 kr/kW

78,98 kr/kW

November

83,37 kr/kW

104,21 kr/kW

December

83,36 kr/kW

104,20 kr/kW

Myndighetsavgift ingår i den fasta avgiften med 53,75 kr per år exklusive moms (63,19 kr inklusive moms)

Vid inflyttning debiteras en flyttavgift på 368 kr . Gäller ej vid nyanslutning

Här har vi samlat information om anslutningskostnader och brukningsavgifter för dig som vill ansluta din fastighet till Fjärrvärme.

Följande priser gäller för privatkunder som är anslutna till fjärrvärme

Avgifter från och med 1 januari 2023


Villakunder

Prisdel

Pris /inkl. moms)

Fast avgift

4 095 kr/år

Energiavgift

81,8 öre/kWh


Fast avgift
Fördelas jämnt över året (per dag) och debiteras månadsvis.

Energiavgift
Baseras på uppmätt förbrukning och debiteras månadsvis i efterskott.

30 dagar netto från fakturadatum

Pris baserat på förbrukning 2023


Årlig Förbrukning

Total årskostnad

Varav fast del

Varav rörlig del

15 000

16 275 kr

4 095 kr

12 180 kr

20 000

20 335 kr

4 095 kr

16 240 kr

30 000

28 455 kr

4 095 kr

24 360 kr

40 000

36 575 kr

4 095 kr

32 480 kr

Priserna är inklusive moms och är exklusive anslutningsavgiften. Priserna gäller från och med den 1 januari 2023 och tills vidare.

Här har vi samlat information om anslutningskostnader och brukningsavgifter för dig som vill ansluta sin fastighet till det allmänna vatten -och avloppsnätet.

Anläggningsavgiften är en engångskostnad för att ansluta en fastighet till det kommunala VA-nätet. Här kan du beräkna din anläggningsavgift. Beräkningen av anläggningsavgiften är preliminär och kommer att fastställas av Sandviken Energi.

Beräkna din anläggningsavgift här

Anläggningsavgift är en engångsavgift som man betalar när man vill ansluta sin fastighet till det allmänna VA-nätet.

VA-taxa 2022

Taxan för allmänna vatten- och avloppanläggningar inom Sandvikens Kommun gäller från och med 1 januari 2022.

VA-taxan i Sandvikens kommun är antagen av kommunfullmäktige. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Sandviken Energi Vatten AB.

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till huvudmannen.

VA-taxan i sin helhet Pdf, 430.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Anläggningsavgiften består av följande avgifter:

 • a) Servisavgift: avser framdragningen av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkt
 • b) Förbindelsepunktsavgift (FP):avser upprättandet av varje uppsättning förbindelsepunkter.
 • c) Tomtyteavgift: per kvadratmeter tomtyta.
 • d) Lägenhetsavgift: avser alla typer av bostäder, ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet.
 • Grundavgift (V+S+D): för bortledande av dagvatten om bortledandet sker utan att förbindelsepunkt har upprättats.

Beräkningsexempel anläggningsavgifter (engångsavgifter).

Bostadsfastighet

Ändamål

Vatten, Spillvatten¹ och Dagvatten²

Antal lägenheter

1

Tomtyta (m²)

1 000

Anläggningsavgifter Exempel

Avgift utgår per

fastighet med


exkl. moms

inkl. moms

a) Servisavgift

1

39 682

49 603

b) Avgift per FP

1

34 506

43 133

c) Tomtyteavgift

25 kr/m²

1000

25 536

31 920

d) Lägenhetsavgift

1

9 512

11 890

Summa
anläggningavg.
V+S+D


109 236

136 545

Varav moms


27 309


Avgiftsreducering

Om det inte föreligger avgiftsskyldighet för samtliga angivna ändamål, skall avgifterna reduceras enligt följande. Avgifterna är uttryckta i procent av fullavgift.

Servisavgift

 • En ledning: 70% av avgift enligt (a)
 • Två ledningar: 85% av avgift enligt (a)
Övriga avgifter


V

S

Df

Dg

- Avgift per FP

30%

50%

20%

0

- Tomtyta

30%

50%

0

20%

- Lägenhetsavgift

30%

50%

0

20%

- Grundavgift Df utan FP

0

0

100%

0

Anmärkning

 1. Spillvatten = bad-, disk- och toalettvatten
 2. Dagvatten = regn- och smältvatten

Avgift enligt c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna a), b) och d).

Anläggningsavgifter beräknas enligt gällande taxa vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. Anordning som erfordras endast för fastighet, bekostas och ägs av vederbörande fastighetsägare.

Dagvatten och dräneringsvatten får inte anslutas till spillvatten­ledning.

För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver ordinarie avgift, erläggas en etablerings­avgift om 40 % av servisavgiften.

Brukningsavgifter är de återkommande avgifterna som betalas in varje månad på din faktura från Sandviken Energi. Brukningsavgifterna består av:

 • Fast årlig avgift: avser att täcka kostnader för abonnentregister, debitering med mera. Kostnaden fördelas jämnt över året och debiteras månadsvis.

 • Lägenhetsavgift: avser att ge bidrag till kapitalkostnader, reinvesteringar samt underhållskostnader. Avgiften gäller samtliga bostäder, inte bara lägenheter trots att man kan tro det på namnet. Kostnaden fördelas jämnt över året och debiteras månadsvis.

 • Kubikmeterpris (Brukningsavgift): avser att täcka kostnader för att producera och distribuera dricksvatten till våra kunder. Avgiften täcker även kostnaderna för att rena avloppsvatten.

 • Tomtyteavgift för varje påbörjat 140 kvadrat tomtyta för annan fastighet.

Beräkningsexempel

Här nedan kan du se ett beräkningsexempel för brukningsavgifterna för dig som är villakund. Samtliga priser är inklusive moms.

Villakund

Exempelt är beräknat på en förbrukning om 150 m³/år, ansluten till Vatten¹, Spillvatten² och Dagvatten³.

Villakund

Kubikmeterpris (Brukningsavgift)

34,11 kr/m³

Fast avgift

2 972 kr/år

Lägenhetsavgift

1 583 kr/år

Rörlig avgift (34,11 x 150m³)

5 117 kr

Årlig vattenförbrukning

150 m³

Antal lägenheter

1

Årlig avgift (inkl moms)

9 671 kr

* En lägenhetsavgift är 1 583 kr.

¹ Vatten = rent vatten som du kan dricka direkt
² Spillvatten= bad-, disk- och toalettvatten
³ Dagvatten= regn- och smältvatten

Du kan välja att framtidssäkra din fastighet med en fiberanslutning från Sandnet.

Om du bor i ett av våra förberedda områden för Fiber till hemmet har du möjlighet att ansluta dig och teckna bredbandstjänst. Anslutningskostanden är till ordinariepris 19 900 kr. Det finns även möjlighet till delbetalning av kostnaden och du betalar då 9 900 kr och har en månadsavgift på 210 kr i fyra år.

Bor du utanför ett utbyggt fiberområde kan du fylla i en intresseanmälan här Länk till annan webbplats.. Vi undersöker då förutsättningarna för fiber, gör en beräkning på kostnader och skickar en offert till dig. Om du är osäker på vad du tillhör så kan du kontakta vår kundservice som då kontrollerar din möjlighet att anslutas till fiber.

Här kan du läsa mer om anslutning och priser för Sandnet bredband Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.