Logo

Priser

När du planerar att bygga nytt hus eller bygga till förstår vi att priset och kostnader är en viktig del i planeringen.

För att hjälpa dig har vi samlat generella anslutningspriser samt brukningsavgifter för alla våra nyttigheter; Vatten och avlopp, Elnät, Fjärrvärme och Fiber.

 

Här har vi samlat information om anslutningskostnader och brukningsavgifter för dig som vill ansluta din fastighet till elnätet.

Anslutningsavgifter till elnätet

Huvudsäkringens storlek 16A-25A

Avstånd till närmaste anslutnings­punkt (fågelvägen)

exkl. moms

inkl. moms

0-200 meter

30 000 kr

37 500 kr

200-600 meter

30 000 kr + 257 kr/meter

37 500 kr + 321 kr/meter

600-1200 meter

132 800 kr + 594 kr/meter

165 000 kr + 743 kr/meter

1200-1800 meter

489 200 + 372 kr/meter

611 500 + 465 kr/meter

Över 1800 meter

Offert lägst 650 800 kr

Offert lägst
813 500 kr

Avgift för 35A-63A

Behöver du en högre säkringstorlek? Kontakta vår kundservice för offert för 35A upp till 63A.

Brukningsavgifter för 16A till 25 A.


Huvudsäkring 16-25A, från och med 1 mars 2021

Huvudsäkringens storlek

Exklusive moms

Inklusive moms

16A* LGH

1 030,83 kr/år

1 288,54 kr/år

16A

2 261,86 kr/år

2 827,33 kr/år

20A

2 806,13 kr/år

3 507,66 kr/år

25A

3 491,86 kr/år

4 364,83 kr/årRörlig överföringsavgift, från och med 1 mars 2021


Exklusive moms

Inklusive moms

Rörlig överföringsavgift

21,30 öre/kWh

26,63 öre/kWh

* Den lägre fasta avgiften för 16A mätarsäkring, debiteras för abonnemang i flerbostadshus med minst tre bostadslägenheter dock ej kedjehus, radhus eller liknande sambyggda hus.

Myndighetsavgift ingår i den fasta avgiften med 63,19 kr per år inklusive moms (53,75 kr exklusive moms).

Brukningsavgifter för 35A till 63 A.


Huvudsäkring 35-63A, från och med 1 mars 2021


Exklusive moms

Inklusive moms

35-63A

4 886,88 kr/år

6 108,60 kr/år


Månadseffekttariffer (35-63A), från och med 1 mars 2021

Månad

Exklusive moms

Inklusive moms

Januari

83,06 kr/kW

103,83 kr/kW

Februari

78,41 kr/kW

98,02 kr/kW

Mars

72,69 kr/kW

90,86 kr/kW

April

59,44 kr/kW

74,30 kr/kW

Maj

54,76 kr/kW

68,45 kr/kW

Juni

43,18 kr/kW

53,98 kr/kW

Juli

40,87 kr/kW

51,09 kr/kW

Augusti

42,85 kr/kW

53,56 kr/kW

September

49,51 kr/kW

61,89 kr/kW

Oktober

62,80 kr/kW

78,50 kr/kW

November

74,25 kr/kW

92,81 kr/kW

December

81,29 kr/kW

101,61 kr/kW

Myndighetsavgift ingår i den fasta avgiften med 53,75 kr per år exklusive moms (63,19 kr inklusive moms)

Här har vi samlat information om anslutningskostnader och brukningsavgifter för dig som vill ansluta din fastighet till Fjärrvärme.

Följande priser gäller för privatkunder som är anslutna till fjärrvärme

Avgifter från och med 1 januari 2021

Villakunder

Prisdel

Pris /inkl. moms)

Fast avgift

3 650 kr

Energiavgift

72,4 öre/kWh


Fast avgift
Fördelas jämnt över året (per dag) och debiteras månadsvis.

Energiavgift
Baseras på uppmätt förbrukning och debiteras månadsvis i efterskott.

30 dagar netto från fakturadatum

Jämförpris 2021

Jämförpris

Årlig Förbrukning

Total årskostnad

Varav fast del

Varav rörlig del

15 000

14 510 kr

3 650 kr

10 860 kr

20 000

18 130 kr

3 650 kr

14 480 kr

30 000

25 370 kr

3 650 kr

21 720 kr

40 000

32 610 kr

3 650 kr

28 960 kr

Jämförpriserna är inklusive moms och är exklusive anslutningsavgiften. Priserna gäller från och med den 1 januari 2021 och tills vidare.

Här har vi samlat information om anslutningskostnader och brukningsavgifter för dig som vill ansluta sin fastighet till det allmänna vatten -och avloppsnätet.

Anläggningsavgift är en engångsavgift som man betalar när man vill ansluta sin fastighet till det allmänna VA-nätet.

VA-taxa 2021

Taxan för allmänna vatten- och avloppanläggningar inom Sandvikens Kommun gäller från och med 1 januari 2021.

VA-taxan i Sandvikens kommun är antagen av kommunfullmäktige. Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Sandviken Energi Vatten AB.

Avgifter enligt denna taxa ska betalas till huvudmannen.

VA-taxan i sin helhet Pdf, 413.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Anläggningsavgiften består av följande avgifter:

 • a) Servisavgift: avser framdragningen av varje uppsättning servisledningar till förbindelsepunkt
 • b) Förbindelsepunktsavgift (FP):avser upprättandet av varje uppsättning förbindelsepunkter.
 • c) Tomtyteavgift: per kvadratmeter tomtyta.
 • d) Lägenhetsavgift: avser alla typer av bostäder, ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet.
 • Grundavgift (V+S+D): för bortledande av dagvatten om bortledandet sker utan att förbindelsepunkt har upprättats.

Beräkningsexempel anläggningsavgifter (engångsavgifter).

Bostadsfastighet

Ändamål

Vatten, Spillvatten¹ och Dagvatten²

Antal lägenheter

1

Tomtyta (m²)

1 000

Anläggningsavgifter Exempel

Avgift utgår per

fastighet med


exkl. moms

inkl. moms

a) Servisavgift

1

38 711

48 388

b) Avgift per FP

1

33 661

42 077

c) Tomtyteavgift

25,0 kr/m²

1000

24 910

31 138

d) Lägenhetsavgift

1

9 279

11 599

Summa
anläggningavg.
V+S+D


106 562

133 202

Varav moms


26 640


Avgiftsreducering

Om det inte föreligger avgiftsskyldighet för samtliga angivna ändamål, skall avgifterna reduceras enligt följande. Avgifterna är uttryckta i procent av fullavgift.

Servisavgift

 • En ledning: 70% av avgift enligt (a)
 • Två ledningar: 85% av avgift enligt (a)
Övriga avgifter


V

S

Df

Dg

- Avgift per FP

30%

50%

20%

0

- Tomtyta

30%

50%

0

20%

- Lägenhetsavgift

30%

50%

0

20%

- Grundavgift Df utan FP

0

0

100%

0

Anmärkning

 1. Spillvatten = bad-, disk- och toalettvatten
 2. Dagvatten = regn- och smältvatten

Avgift enligt c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna a), b) och d).

Anläggningsavgifter beräknas enligt gällande taxa vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. Anordning som erfordras endast för fastighet, bekostas och ägs av vederbörande fastighetsägare.

Dagvatten och dräneringsvatten får inte anslutas till spillvatten­ledning.

För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver ordinarie avgift, erläggas en etablerings­avgift om 40% av servisavgiften.

Brukningsavgifter är de återkommande avgifterna som betalas in varje år. Brukningsavgifterna består av:

 • Fast årlig avgift: avser att täcka kostnader för abonnentregister, debitering med mera.

 • Lägenhetsavgift: avser att ge bidrag till kapitalkostnader, reinvesteringar samt underhållskostnader. Avgiften gäller samtliga bostäder, inte bara lägenheter trots att man kan tro det på namnet.

 • Avgift per kubikmeter: avser att täcka kostnader för att producera och distribuera dricksvatten till våra kunder. Avgiften täcker även kostnaderna för att rena avloppsvatten.

 • Tomtyteavgift för varje påbörjat 140 kvadrat tomtyta för annan fastighet.

Beräkningsexempel

Här nedan kan du se ett beräkningsexempel för brukningsavgifterna för dig som är villakund. Samtliga priser är inklusive moms.

Villakund

Exempel beräknat på en förbrukning om 150 m³/år, ansluten till Vatten¹, Spillvatten² och Dagvatten³

Villakund

Kubikmeterpris

33,28 kr/m³

Fast avgift

2 889 kr/år

Lägenhetsavgift

1 544 kr/år

Rörlig avgift (33,28 x 150m³)

4 992 kr

Årlig vattenförbrukning

150 m³

Antal lägenheter

1

Årlig avgift (inkl moms)

9 435 kr

* En lägenhetsavgift är 1 544 kr.

¹ Vatten = rent vatten som du kan dricka direkt
² Spillvatten= bad-, disk- och toalettvatten
³ Dagvatten= regn- och smältvatten

Du kan välja att framtidssäkra din fastighet med en fiberanslutning från Sandnet.

Om du bor i ett av våra förberedda områden för Fiber till hemmet har du möjlighet att ansluta dig och teckna bredbandstjänst. Anslutningskostanden är till ordinariepris 19 900 kr. Det finns även möjlighet till delbetalning av kostnaden och du betalar då 9 900 kr och har en månadsavgift på 210 kr i fyra år.

Bor du utanför ett utbyggt fiberområde kan du fylla i en intresseanmälan här Länk till annan webbplats.. Vi undersöker då förutsättningarna för fiber, gör en beräkning på kostnader och skickar en offert till dig. Om du är osäker på vad du tillhör så kan du kontakta vår kundservice som då kontrollerar din möjlighet att anslutas till fiber.

Här kan du läsa mer om anslutning och priser för Sandnet bredband Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.