Logotyp

Prislista fjärrvärme för juridisk person

Följande prislistor gäller för juridiska personer.

Avgifter 1 januari 2016 - 31 december 2019

Priser för kundanläggning med helleverans

Juridiska kunder helleverens

Effektbehov kW

Energi kr/MWh

Effekt kr/kW

Fast avgift kr/år

5-49

357

1 072

1 910

50-199

357

981

6 460

200 och större

357

914

19 860

Ovanstående priser är exklusive moms.

Priser för kundanläggning med delleverans

Juridiska kunder delleverens

Effektbehov kW

Energi kr/MWh

Effekt kr/kW

Fast avgift kr/år

5-49

885

1 072

1 910

50-199

885

981

6 460

200 och större

885

914

19 860

Ovanstående priser är exklusive moms.

Avgifter 1 januari 2020 och tills vidare

Priser för kundanläggning med helleverans

Juridiska kunder helleverens

Effektbehov kW

Energi kr/MWH

Effekt kr/kW

Fast avgift kr/år

5-49

370

1 091

1 945

50-199

370

1 000

6 495

200 och större

370

933

19 895

Ovanstående priser är exklusive moms.

Priser för kundanläggning med delleverans

Juridiska kunder delleverens

Effektbehov kW

Energi kr/MWH

Effekt kr/kW

Fast avgift kr/år

5-49

1000

1091

1 945

50-199


1000

6 495

200 och större


933

19 895

Ovanstående priser är exklusive moms.

Debitering

Effektavgiften tillsammans med den fasta avgiften fördelas jämnt över året och debiteras månadsvis.Energiavgiften baseras på uppmätt förbrukning och debiteras månadsvis i efterskott.

Betalningsvillkor

30 dagar netto från fakturadatum.

Senast publicerad: tisdag 10 december 2019 11:58

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen