Logotyp

Den nya prismodellens konstruktion

Ny rättvisare prissättning för juridiska personer med fjärrvärme från och med 1 januari 2014.

Prismodellen som gällde fram till 2013 för fjärrvärme är föråldrad och svarar inte upp till de krav som vi på Sandviken Energi önskar förmedla till våra kunder. Vi vill med vår nya prismodell skapa incitament som stimulerar till en ökad effektivisering och därmed ger bäst förutsättningar att minska våra kunders värmekostnader.

Vi har infört en ny prismodell för juridiska personer från den 1 januari 2014. Vår utgångspunkt är att erbjuda en prismodell som är så rättvis som möjligt, det vill säga att den återspeglar vad den enskilda anläggningens förbrukningsmönster tar i anspråk av den produktionsresurs som vi som leverantör har tillgång till.

Detta innebär att enskilda kunder (fjärrvärmeanläggningar) med ett jämnare förbrukningsmönster gynnas jämfört med en kund som har stora behov när våra produktionsresurser går på högvarv.

Den nya prismodellen består av tre delar:

  • Rörlig energiavgift
  • Rörlig effektavgift
  • Fast avgift

Den rörliga energiavgiften är densamma under hela året och energisparinsatser från dig som kund får en direkt återspegling i minskade kostnader.

Den rörliga effektavgiften beräknas utifrån den effekt du behöver i din anläggning när det är som kallast ute. Genom att aktivt arbeta med fjärrvärmecentralen och fastighetens värmebehov kan du minska effektbehovet och därmed hålla kostnaden nere. Din effekt uppdateras varje år och baseras på föregående vinters mätvärden under perioden 1 oktober till 30 april.

Den fasta avgiften utgör en mycket liten del av den totala debiteringen och avser primärt att skapa en jämn prisdierentiering beroende på kundanläggingens effektbehov.

 

Senast publicerad: torsdag 16 januari 2014 17:09

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen