Logotyp

Fjärrvärmeproduktionen

Sandviken Energi tillämpar en kostnadsbaserad prissättning av fjärrvärmen. För att åstadkomma en rättvis kostnadsfördelning införde vi 1 januari 2014 en ny prismodell för juridiska personer där vi tar hänsyn till både hur mycket energi och effekt varje anläggning kräver.

Bränslen

Dessa bränslen använder vi i vår fjärrvärmeproduktion under året.

Diagram fjärrvärmeproduktionens bränsle - olja/gasol, träpellets, bio, träpellets.

Diagram fjärrvärmeproduktionens bränsle - olja/gasol, träpellets, bio, träpellets.

Fjärrvärmeproduktionen sker i våra anläggningar i Björksätra, Järbo och Storvik. För att producera värmen används olika bränslen. I första hand eldar vi billiga biobränslen som exempelvis skogsavfall och restprodukter från sågverk.

I andra hand eldar vi bränsle som träpellets och i sista hand eldas dyra fossila bränslen som olja eller gasol. På principbilden nedan kan du se hur vår bränslemix varierar över året.

Både det totala energibehovet och hur energin fördelar sig tidsmässigt (effekt) visar stora variationer mellan våra kunders anläggningar. De anslutna byggnaderna har således olika förbrukningsmönster. Förbrukningsmönstret påverkar i vilken grad dyrare bränsle i form av pellets och gasol eller olja måste tillföras produktionsanläggningens bränslemix.

Senast publicerad: fredag 31 maj 2019 13:52

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen