Logotyp

Frågor och svar om ny prismodell för fjärrvärme

Vanliga frågor och svar i samband med vår nya prismodell för juridiska personer som gäller från och med 1 januari 2014.

Informationsmaterialet

Min verksamhet är en juridisk person och jag har inte fått något informationsmaterial eller brev från er.

​Vi tror att materialet kommer att komma fram till dig under vecka 40. Hör gärna av dig till kundservice om du inte fått ett brev innan vecka 41 är slut.

Hur vet jag om jag är en juridisk person?

En juridisk personlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster kan vara en organisation, som kan sluta avtal, äga egendom, ha fordringar eller skulder osv. Exempelvis aktiebolag, handelsbolag, föreningar, stiftelser, trossamfund och kommuner. I detta fall förekommer det exempel bostadsrättsföreningar och samfälligheter. (Källa: domstol.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster)

Prismodellen

Jag har frågor om priserna och vill kanske få en genomgång av hur ni har räknat och vad det här innebär för just min anläggning. Vem kan ge mig svar?

Kontakta kundservice så kanske vi kan ge dig svar på en gång. Där kan du också boka ett möte med oss som arbetar inom affärsområde Värme och kan titta på dina kalkyler vid ett enskilt möte. Boka möte

Varför har ni valt just -16°C som dimensionerande dygnsmedeltemperatur?

Dygnsmedeltemperaturen som används till effektberäkningarna mäts hos oss vid kraftvärmeverket i Sandviken.Genom att mäta utetemperaturen varje timme kan dygnets medeltemperatur beräknas. Denna temperatur kan inte jämföras med samma dygns kallaste tidpunkt. Att vi har valt just -16°C som dimensionerande dygnsmedeltemperatur beror på att det rent statistiskt visar sig att medeltemperaturen för de kallaste dygnen för Sandviken är kring
-16°C. Att det finns lokala variationer där det förekommer både varmare och kallare temperaturer än vad vi mäter vid kraftvärmeverket är vi medvetna om. Denna skillnad påverkar inte det sätt vi beräknar ert effektbehov.

Vad är normalårskorrigering och hur påverkar det den beräknade förbrukningen?

Vissa år är varmare, vissa år är kallare och för att kunna jämföra förbruknings-informationen från olika år så sker en så kallad normalårskorrigering. Normalårskorrigering innebär att förbrukningsinformationens värden korrigeras upp alternativt ned för att därigenom motsvara ett normalår. Den beräknade årsförbrukningen i utskicken till våra kunder är normalårskorrigerad och stämmer därför inte nödvändigtvis överens med kundens faktiskt uppmätta årsförbrukning.

Jag som är kund är missnöjd. Vad säger fjärrvärmelagen att jag kan göra?

Den gällande fjärrvärmelagen (2008:263) reglerar din rätt att begära förhandling, medling och uppsägning av ditt fjärrvärmeavtal i samband med prisändringar.
Läs mer om fjärrvärmelagen och fjärrvärmenämnden

Leveranspaketen

Om det inte är någon prisskillnad mellan leveranspaketen Bas och Aktiv, varför ska jag då välja?

Ditt val ger oss en signal om vilken hjälp du kan tänkas behöva i framtiden. Vi vill vara din energipartner och kan hitta lösningar som ger dig bättre kontroll, ökad funktionalitet samt minskade drift- och underhållskostnader för anläggningen. Vi kan mer än bara fjärrvärme och erbjuder dig en rad energitjänster samt tillgång till personer med stor teknisk och energiekonomisk kompetens. Om du känner igen dig, välj leveranspaket Aktiv. Du kan när som helst byta leveranspaket.

Energi

Vad betyder effekt?

Effekt är arbetskapacitet eller energi per tidsenhet. Effekt uttrycks i watt (W).
1000 W = 1 kW
1000 kW = 1 MW

​Vad betyder energi?

Energi är arbete under viss tid det vill säga produkten av effekt och tid. Energi uttrycks i wattimmar (Wh).
1000 Wh = 1 kWh
1000 kWh = 1 MWh

Senast publicerad: tisdag 14 maj 2019 10:19

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen