Logotyp

Välj leveranspaket för framtidens fjärrvärme

Ny prismodell för juridiska personer med fjärrvärme från och med
1 januari 2014.

BAS

Bas väljer du som känner dig nöjd med nuvarande energisituation. Fjärrvärmeinstalla-tionerna fungerar och du känner inte att värme-frågan är prioriterad just nu. Du ser inte något direkt behov att förbättra fjärrvärmens funktion och effektivitet eller göra några kostnadsbespar-ande insatser nästkommande år.

AKTIV

Aktiv väljer du som är angelägen att söka lösningar som ger dig bättre kontroll, ökad funktionalitet samt minskade drift- och underhållskostnader för anläggningen. Vi kan mer än bara fjärrvärme och erbjuder dig en rad energitjänster samt tillgång till personer med stor teknisk och energiekonomisk kompetens.

KOMPLEMENT

Du som i första hand använder en annan uppvärmningsform än fjärrvärme och har delleverans kan ändå köpa fjärrvärme som Komplement.

Ditt val av leveranspaket påverkar inte ditt fjärrvärmepris. Det är ingen prisskillnad mellan leveranspaketen Bas och Aktiv.

Välj leveranspaket: * (obligatorisk)
Välj leveranspaket:Kontaktperson energifrågor: * (obligatorisk)
Kontaktperson energifrågor:
Senast publicerad: fredag 5 juli 2019 11:04

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen