Logotyp

Välj leveranspaket för framtidens fjärrvärme

Ny prismodell för juridiska personer med fjärrvärme från och med
1 januari 2014.

AKTIV

Aktiv väljer du som är angelägen att söka lösningar som ger dig bättre kontroll, ökad funktionalitet samt minskade drift- och underhållskostnader för anläggningen. Vi kan mer än bara fjärrvärme och erbjuder dig en rad energitjänster samt tillgång till personer med stor teknisk och energiekonomisk kompetens.

Ditt val av leveranspaket påverkar inte ditt fjärrvärmepris. Det är således ingen prisskillnad mellan leveranspaketen Bas och Aktiv.

Välj leveranspaket: * (obligatorisk)Kontaktperson energifrågor: * (obligatorisk)
Sandviken Energi lagar behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. I de allra flesta fall sker sådan behandling med stöd av avtalsgrunden i förordningen, för det fall den grunden inte skulle vara tillämplig lämnar du härmed ditt samtycke till att Sandviken Energi får behandla dina uppgifter i anslutning till och inom ramen för bolagets verksamhet, bland annat för att uppfylla tjänsteåtaganden, information om nya tjänster samt uppföljningar.

Senast publicerad: torsdag 24 maj 2018 23:59

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen