Logotyp

Välj leveranspaket för framtidens fjärrvärme

Ny prismodell för juridiska personer med fjärrvärme från och med
1 januari 2014.

BAS

Bas väljer du som känner dig nöjd med nuvarande energisituation. Fjärrvärmeinstalla-tionerna fungerar och du känner inte att värme-frågan är prioriterad just nu. Du ser inte något direkt behov att förbättra fjärrvärmens funktion och effektivitet eller göra några kostnadsbespar-ande insatser nästkommande år.

Ditt val av leveranspaket påverkar inte ditt fjärrvärmepris. Det är således ingen prisskillnad mellan leveranspaketen Bas och Aktiv.

Välj leveranspaket: * (obligatorisk)Kontaktperson energifrågor: * (obligatorisk)
Sandviken Energi lagar behandlar dina personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen (EU) 2016/679. I de allra flesta fall sker sådan behandling med stöd av avtalsgrunden i förordningen, för det fall den grunden inte skulle vara tillämplig lämnar du härmed ditt samtycke till att Sandviken Energi får behandla dina uppgifter i anslutning till och inom ramen för bolagets verksamhet, bland annat för att uppfylla tjänsteåtaganden, information om nya tjänster samt uppföljningar.

Senast publicerad: torsdag 24 maj 2018 23:59

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen