Logotyp

Prispolicy fjärrvärme

Vi sätter fjärrvärmepriset utifrån vår prispolicy:

Sandviken Energis prispolicy för fjärrvärmeprissättning utgår från varje enskild kundanläggnings förbrukningsprofil och de kostnadskonsekvenser denna medför för fjärrvärmeverksamheten.

Prissättningen skall ge möjlighet till rimlig vinst i verksamheten.

I vår prissättning eftersträvar vi att ta hänsyn till produktens konkurrenskraft och värdering på marknaden.

Senast publicerad: torsdag 16 januari 2014 17:10

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen