Logotyp

Kan jag få fjärrvärme?

Om din fastighet ligger inom eller i närheten av vårt fjärrvärmenät är förutsättningarna goda för att en fjärrvärmeanslutning ska vara möjlig ur ett ekonomiskt och praktiskt perspektiv.

Vår utbyggnad av fjärrvärmenätet styrs till stor del av efterfrågan. Fjärrvärmen är till sin natur sådan att vi måste bygga ut fjärrvärmenätet i en given ordning.

Det är inte lätt att veta vilken uppvärmningsform som är mest ekonomisk. Många faktorer påverkar den totala prisbilden. Fjärrvärme är ett bekymmersfritt, bekvämt och miljösmart alternativ att värma fastigheten med.

Kontakta oss om du är intresserad av att ansluta fjärrvärme till:

  • Nybyggd villa
  • Äldre villa
  • Flerfamiljsfastighet
  • Bostadsrättsförening/samfällighetsförening
  • Företagslokal

Har fastigheten inte ett vattenburet system, kontakta oss så berättar vi gärna mer om möjligheten att anpassa ert värmesystem till fjärrvärme.

Fjärrvärmeledningar till husgrund

Om din fastighet redan har fjärrvärmeledningar framdragna till husgrunden men inte inkopplade så kan vi ansluta oavsett tid på året.

Kontakta oss

E-post: info@sandvikenenergi.se
Kundservice och växel: 026-24 16 00

Välkommen!

Senast publicerad: torsdag 7 november 2019 14:04

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen