Logotyp

Produktion och teknik

Kraftvärme kallas det när el och värme produceras samtidigt. Man tar alltså vara på den värme som alltid uppkommer vid elproduktion. Därför är kraftvärme mer energieffektiv än annan elproduktion från förbränning.

Elproduktionsschema kraftvärme

Elproduktionsschema kraftvärme

På kraftvärmeverket i Björksätra finns två fastbränslepannor som är på 20 MW vardera. De driver en ångturbinanläggning där vi producerar el och utvinner hetvatten till fjärrvärmen.

Principen är lika enkel som genialisk. Kraftvärmeverket påminner om en jättelik tryckkokare, där ångan från kokande vatten driver turbinen, som i sin tur driver generatorn som alstrar elström för vidare transport ut på elnätet. I stället för att bara kyla bort den kvarvarande värmen i ångan överförs den till fjärrvärmesystemet som värmer upp våra bostäder och varmvattnet i kranarna. Det är svårt att tänka sig en mer effektiv omvandling.

Fjärrvärmeverket i Sandviken
Övriga anläggningar

Fjärrvärmeproduktion i Storvik och Järbo

För produktionen av fjärrvärme vid hetvattencentralerna i Järbo och Storvik används i huvudsak biopellets. Som spetslast under riktigt kalla vinterdagar eller vid störningar i den ordinarie driften finns el och olja att tillgå. I Storvik finns även möjligheten att använda gasol.

Anläggningarna består bland annat av:

Järbo

Tekniska detaljer för Järbo

Fastbränslepanna för pellets:

600 kW

Elpanna:

500 kW

Oljepanna:

1,6 MW

Storvik

Tekniska detaljer för Storvik

Fastbränslepanna för pellets:

4 MW

Pannor för gasol eller EO1:

2-3 MW

Elpanna:

360+200 kW

Senast publicerad: fredag 3 januari 2020 13:25

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen