Logotyp

Produktion och teknik

Kraftvärme kallas det när el och värme produceras samtidigt. Man tar alltså vara på den värme som alltid uppkommer vid elproduktion. Därför är kraftvärme mer energieffektiv än annan elproduktion från förbränning.

På kraftvärmeverket i Björksätra finns två fastbränslepannor som är på 20 MW vardera. De driver en ångturbinanläggning där vi producerar el och utvinner hetvatten till fjärrvärmen.

Principen är lika enkel som genialisk. Kraftvärmeverket påminner om en jättelik tryckkokare, där ångan från kokande vatten driver turbinen, som i sin tur driver generatorn som alstrar elström för vidare transport ut på elnätet. I stället för att bara kyla bort den kvarvarande värmen i ångan överförs den till fjärrvärmesystemet som värmer upp våra bostäder och varmvattnet i kranarna. Det är svårt att tänka sig en mer effektiv omvandling.

Elproduktionsschema kraftvärme

Elproduktionsschema

Senast publicerad: fredag 31 maj 2019 14:01

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen