Logotyp

Kraftvärmeverket i Sandviken

Produktionen av fjärrvärme för Sandvikens tätort sker vid kraftvärmeverket i Björksätra.

Värmeproduktionen sker i första hand i anläggningens två fastbränsle pannor, med sk. fluidiserande bäddar. Bränslet är i till största delen inhemska bränslen som stycketorv och spån. Bönskal från Gevalias kafferosteri ger också ett litet tillskott till värmen.

Rökgaserna kyls extra i en rökgaskondensering där energin överförs till fjärrvärmenätets returledning. Rökgaserna renas i en filteranläggning innan de leds ut genom den 90 m höga skorstenen.

Två biopulvereldade pannor togs i bruk 1999, efter konvertering från olja. Bränslet levereras som biopellets och mals till pulver innan det förbränns i pannorna. Rökgaserna från biopulverpannorna renas från stoft i ett elfilter.

För spetslast under riktigt kalla vinterdagar eller vid störningar i fastbränsledriften finns två gasolpannor och en oljepanna att tillgå.

Anläggningen i Björksätra består bland annat av:

Fastbränslepannor:2 x 20 MW
Rökgaskondensering:8 MW
Gasturbin:4,2 MWe
Ångturbin:5,2 MWe
Biopulverpannor:2 x 10 MW
Gasol-/oljepannor:2 x 25 MW
Oljepanna:25 MW
Trycksatt ackumulator:2 600 m³

Senast publicerad: onsdag 2 januari 2013 13:21

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen