Logotyp

Övriga anläggningar

Fjärrvärmeproduktion i Storvik och Järbo

För produktionen av fjärrvärme vid hetvattencentralerna i Järbo och Storvik används i huvudsak biopellets. Som spetslast under riktigt kalla vinterdagar eller vid störningar i den ordinarie driften finns el och olja att tillgå. I Storvik finns även möjligheten att använda gasol.

Anläggningarna består bland annat av:

Järbo
Fastbränslepanna för pellets:600 kW
Elpanna:500 kW
Oljepanna:1,6 MW
Storvik
Fastbränslepanna för pellets:4 MW
Pannor för gasol eller EO1:2-3 MW
Elpanna:360+200 kW

Senast publicerad: tisdag 14 maj 2019 10:26

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen