Logotyp

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme är enkel, bekväm och driftsäker för dig.

En övergång till fjärrvärme ger många fördelar. Har du sedan tidigare uppvärmning med olja får du ett förbättrat utrymme när oljetank och panna demonteras. Du slipper sotning, oljeleveranser, lukt från eldningsolja och besiktning av oljetank.

En villaägare som förbrukar 3m³ olja får vid en övergång till fjärrvärme cirka 40 procent lägre energikostnader. Fjärrvärme är även ett konkurrenskraftigt alternativ till el och värmepumpar.

Fjärrvärme produceras med hög andel biobränslen, i pannor med hög verkningsgrad, vilket är bra för miljön. Minskad användning av fossila bränslen ger ett lägre utsläpp av växthusgaser.

De renade rökgaserna leds till en hög skorsten i stället för många små, vilket ger renare luft till närmiljön. Rökgaserna renas med modern teknik och effektivare än vad som är möjligt i en enskild villapanna.

Reko fjärrvärme
Vi är en Reko fjärrvärmeleverantör
Det betyder att vi lever upp till högt ställda krav på öppenhet, jämförbarhet och förtroende. För dig som kund innebär det trygghet.
Läs mer under Reko Fjärrvärme.

Senast publicerad: tisdag 14 maj 2019 10:09

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen