Logotyp

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme är enkel, bekväm och driftsäker för dig.

En övergång till fjärrvärme ger många fördelar. Har du sedan tidigare uppvärmning med olja får du ett förbättrat utrymme när oljetank och panna demonteras. Du slipper sotning, oljeleveranser, lukt från eldningsolja och besiktning av oljetank.

En villaägare som förbrukar 3m³ olja får vid en övergång till fjärrvärme cirka 40 procent lägre energikostnader. Fjärrvärme är även ett konkurrenskraftigt alternativ till el och värmepumpar.

Fjärrvärme produceras med hög andel biobränslen, i pannor med hög verkningsgrad, vilket är bra för miljön. Minskad användning av fossila bränslen ger ett lägre utsläpp av växthusgaser.

De renade rökgaserna leds till en hög skorsten i stället för många små, vilket ger renare luft till närmiljön. Rökgaserna renas med modern teknik och effektivare än vad som är möjligt i en enskild villapanna.

Reko Fjärrvärme

Vi är en Reko fjärrvärmeleverantör. Det betyder att vi lever upp till högt ställda krav på öppenhet, jämförbarhet och förtroende. För dig som kund innebär det trygghet.

Kvalitetssäkringssystemet Reko fjärrvärme har utvecklats av Svensk Fjärrvärme utifrån kundernas krav och förväntningar. För att bli ett Reko fjärrvärmeföretag krävs bland annat särredovisning, verksamhetsgenomlysning och årliga informationsmöten samt att vi i alla lägen följer kraven och intentionerna med Reko.

En öppnare dialog

Rent konkret innebär det tydligare och mer lättillgänglig information om exempelvis verksamheten och prisförändringar, en öppnare dialog och mer för kunderna att säga till om.

Tryggt för dig som kund

Syftet är att utveckla en god relation mellan kund och leverantör, att stärka och trygga kundernas ställning samt att förhindra att fjärrvärmeföretag missbrukar sin dominerande ställning.

Kvalitetsnämnden granskar

Till Kvalitetsnämnden kan man som kund vända sig om man anser att ett fjärrvärmeföretag inte lever upp till de kriterier som kännetecknar en Reko leverantör. Kvalitetsnämnden granskar även alla ansökningar som kommer in för att avgöra om företaget verkligen håller måttet.

Reko fjärrvärme

Vad betyder Reko?

Många undrar vad Reko står för. Är det en förkortning för något? Nej, reko betyder precis vad det låter som - att vi är reko och schyssta mot våra kunder.
 
På Energiföretagen Sveriges hemsida finns mer information om Reko fjärrvärme.länk till annan webbplats

Senast publicerad: fredag 3 januari 2020 13:04

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen