Logotyp

Fördelar med fjärrvärme

Fjärrvärme är en miljövänlig, klimatsmart och energieffektiv uppvärmningsform. I en central anläggning produceras hett vatten som värmer hela samhällen.

Tack vare att fjärrvärmen kan ta tillvara resurser som annars skulle gå förlorade gör den hela samhällen energieffektiva. I produktionen används exempelvis träavfall och annat biobränsle.

Hälften av uppvärmningen

Till de byggnader som värms med fjärrvärme kommer det heta vattnet i välisolerade rör till husets värmeväxlare, som ser till att elementen blir varma och att det finns varmvatten i kranen. Fjärrvärme är den vanligaste uppvärmningsformen i Sverige. Mer än hälften av alla bostäder och lokaler värms med fjärrvärme. Bland flerfamiljshus är andelen omkring 90 procent, medan den är något lägre för lokaler och lägst för småhus.

Bra för miljö och klimat

Fjärrvärmen började byggas för att förbättra luften i våra städer. Bara genom att förflytta förbränningen till ett enda ställe, istället för att varje hus hade sin panna, förbättrades luftkvalitén snabbt. När sedan fjärrvärmeverken bytte ut fossila bränslen mot förnybar och återvunnen energi minskade utsläppen ytterligare. Enligt Naturvårdsverket är fjärrvärmebranschens omställning den största förklaringen till att Sverige lyckats nå klimatmålen enligt Kyoto-avtalet.

Tryggt och bekvämt

Den som har fjärrvärme behöver sällan oroa sig för köldknäppar. Leveranssäkerheten är hög. I småhus tar värmeväxlaren inte mycket mer plats än ett badrumsskåp och du behöver inte serva eller fylla på bränsle. Fjärrvärmen sköter sig själv, helt enkelt.

Kraftvärme

När el och värme produceras samtidigt kallas det kraftvärme. När man gör el uppstår värme som i sin tur blir en ny nyttighet - fjärrvärme.

Läs mer om fjärrvärmens fördelar på Svensk Fjärrvärmes hemsidalänk till annan webbplats

Ja tack

Senast publicerad: tisdag 14 maj 2019 10:11

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen