Logotyp

Nya allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till konsumenter

Energiföretagen Sverige har tillsammans med Konsumentverket arbetat fram nya villkor för fjärrvärmeleveranser till konsumenter. De nya villkoren börjar gälla den 1 juni 2017.

Anledningen till förändringarna är att en rad nya regler i fjärrvärmelagen har tillkommit eller gjorts om sedan villkoren senast uppdaterades under 2010. Det har även funnits ett behov av att förtydliga vissa villkor.

Inga större förändringar för dig som kund

Du behöver inte göra något, utan förändringarna handlar om vad som förväntas av oss som fjärrvärmeleverantör. Det som påverkar dig i viss mån är ändringarna som rör mätning, avläsning, rapportering och debitering. I korthet handlar det om att:

  • Mätning och rapportering av mätvärden ska ske månadsvis
  • Debitering ska baseras på faktisk förbrukning 
  • Debitering ska ske minst fyra gånger per år
  • Avläsning av mätvärden ska göras vid varje leveransperiods slut, som i normalfallet är en månad, liksom vid ett antal andra specificerade tillfällen, som exempelvis vid ägarbyte 
  • Rapportering av mätvärden ska ske senast 15 dagar efter avläsning och avse debiteringsgrundande mätvärden 
  • Saknade eller bristfälliga mätvärden ska ersättas med ett beräknat värde 
  • Rapportering av information om historisk användning ska göras för särskilt bestämda tidsperioder

Avtalsvillkoren och ändringar för dig som konsument

Avtalsvillkor konsument för fjärrvärme från 2017-06-01PDF (pdf, 589.7 kB)

Översikt ändringar i avtalsvillkoren för konsumenterPDF (pdf, 713.8 kB)

 

Med anledning av ändringarna i de allmänna avtalsvillkoren har du som kund rätt att begära förhandling, ansöka om medling och att säga upp avtalet, i enlighet med fjärrvärmelagens 17-26 §§.

Sidan publicerades: 2017-04-21 15:12
Senast uppdaterad: 2017-05-31 15:46

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen