Logotyp

Ny fjärrvärmeledning längs Sveavägen

fjärrvärmeledning i marken

Den nya fjärrvärmeledningen läggs ner intill Sveavägen.

Sandviken Energi tryggar framtida fjärrvärmeleveranser genom att lägga ner en ny fjärrvärmeledning längs Sveavägen.

På 1970-talet byggdes delar av Sandvikens fjärrvärmenät. Det är nu dags att byta ut en del ledningar för att vi på Sandviken Energi även fortsättningsvis ska kunna erbjuda fjärrvärme - ett bekvämt och pålitligt uppvärmningsalternativ med låg miljöpåverkan och hög leveranssäkerhet.

Nu påbörjar vi ett av årets största fjärrvärmeprojekt, att ersätta en ledning längs Sveavägen. Ledningen, som är drygt 1 kilometer lång, tryggar leveranserna med fjärrvärme och varmvatten för centrala Sandviken. Arbetet kommer att utföras i etapper, från augusti 2016 och året ut.

Vi har fört dialog med berörda fastighetsägare för att genomföra projektet på bästa sätt. Visst kommer arbetet att märkas och påverka trafiken längs Sveavägen, men skyltning och information kommer att underlätta för trafikanter att välja rätt väg.

Aktuell störningsinformation gällande fjärrvärmeleveranser eller framkomlighet i trafiken publiceras på sandvikenenergi.se/driftinformation.

Sidan publicerades: 2016-08-29 11:13
Senast uppdaterad: 2016-08-30 23:38

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen