Logotyp

Avloppsvatten

Avloppsvatten är inget nytt fenomen. I alla städer i alla tider har förorenat vatten producerats. I äldre civilisationer spreds detta vatten på gatan eller i bästa fall avleddes det i diken. Sjukdomar som exempelvis kolera spreds därför lätt i städerna och stanken måste ha varit obeskrivlig.

Romarna byggde det första avloppet

Redan romarna insåg problemet med förorenat vatten. Cirka 400 år före Kristi födelse byggdes därför den första avloppsvattenledningen i Rom, Cloaca Maxima. I och med avloppsvattnet avleddes i slutna system förbättrades miljön i staden.

Avloppsreningen började på 1800-talet

Att rena avloppsvatten är en senare företeelse. De första som började med rening var industrier som hade mycket stora punktbelastningar på en recepient. Detta var i slutet av 1800-talet, men först runt 1930 började kommunal avloppsvattenrening ta fart. Inledningsvis renades vattnet enbart mekaniskt, men med tiden och i samband med den ökande urbaniseringen blev reningen allt mer avancerad.

Idag kan vi rena ett avloppsvatten till den nivå som önskas; det är bara en fråga om vad det får kosta och vilka krav som ställs.

Ett avloppsvatten innehåller de flesta substanser som förekommer i samhället till exempel:

  • suspenderat material
  • syreförbrukande substans
  • närsalter (fosfor och kväve)
  • bakterier
  • virus
  • parasitägg
  • tungmetaller
  • miljöfrämmande ämnen, t ex hormoner

Visste du att 80-90% av det kväve som finns i avloppsvattnet kommer från urin?

Avloppsvatten kallas också för spillvatten.

Senast publicerad: fredag 31 maj 2019 11:16

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen