Logotyp

Slamhantering

När avloppsvattnet är renat blir en av restprodukterna slam. I slammet finns alla näringsämnen och naturligtvis även alla andra ämnen som fanns i avloppsvattnet från början. Slammet är en resurs som idag på de flesta håll inte nyttjas.

Att använda sig av slammet som ett gödsel vore ur kretsloppstänkandet det absolut bästa, att återföra näringsämnena dit det en gång kom ifrån. Tyvärr finns det mycket motstånd mot att sprida människogödsel på åkrar som ska ge oss föda. Naturligtvis beror detta på ovissheten på vad som finns i slammet. Om innehållet av till exempel främmande ämnen och tungmetaller i avloppsvattnet skulle kunna minimeras vore det en helt annan utgångspunkt.

Det är alltså vi som spolar i toaletten som bestämmer om vi kan använda oss av slammet. Stora mängder konstgödsel skulle kunna ersättas med slam.

Vad gör vi i Sandviken?

I Sandvikens kommun rötas den största delen av slammet vid Hedåsens avloppsreningsverk. Slammet körs till Forsbacka avfallsstation där det komposteras och används som bland annat täckmaterial vid avfallsanläggningar.

Vid Storviks avloppsreningsverk går slammet ut i vassbäddar. Vassen nyttjar näringen i slammet till att växa och rotsystemet drar ner så mycket syre i slammet så att volymen minskar kraftigt.

Efter ca 10 år måste vassbäddarna tömmas. Vassbäddar har även andra fördelar då energiåtgången vid reningsverket blir lägre och antalet transporter minskar!

Senast publicerad: fredag 31 maj 2019 11:19

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen