Logotyp

Miljösäker hantering av oljeavfall

Olja är så giftigt att även mycket låga koncentrationer kan orsaka skador. Även produkter som bryter ner olja orsakar såväl akuta gifteffekter som långsiktiga effekter i våra vattenmiljöer.

Oljeutsläpp räknas som ett av de allvarligaste hoten mot det marina livet i sjöar och vattendrag. Därför måste en oljeavskiljare installeras när oljehaltigt avloppsvatten kan uppstå.

Oljeavfall informationsfolder

Ta del av informationsfoldern om oljeavfall.

I den här broschyren får du kortfattad information och råd hur du hanterar oljeavfall på ett miljösäkert sätt. Vill du veta mer, kontakta Bygg och Miljö i Sandvikens kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ladda ner

Miljösäker hantering av oljeavfallPDF (pdf, 995.8 kB)

Akut hantering av olja

Larma Räddningstjänsten, Bygg och Miljö samt oss på Sandviken Energi Vatten AB om större mängder olja/bensin/diesel rinner ut i oljeavskiljaren.

Senast publicerad: fredag 31 maj 2019 11:18

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen