Logotyp

Dagvattenhantering

Vid plötsliga skyfall blir det i värsta fall översvämning i våra ledningssystem. Sandviken Energi Vatten AB lägger ner mycket arbete för att förbättra ledningsnätet för att bland annat minska riskerna för källaröversvämningar - som idag är ett stort problem.

I vissa äldre bostadsområden går spillvattnet (vatten från t ex toaletter, bad och dusch) och dagvatten (regn-, spol-, och smältvatten) i samma ledningar. Du som bor i sådana områden kan göra en miljöinsats och bidra till att minska risken för källaröversvämningar genom att leda ut vattnet från taken i er egen trädgård istället för ned i avloppet.

I områden där det ligger dagvattenledningar i gatan kan i vissa fall stuprör vara felkopplade till spillvattennätet istället för till dagvattenätet. Det är då högst önskvärt att dessa blir omkopplade för att minska belastningen på spillvattennätet och därmed minska risken för källaröversvämning.

Risker

Det finns även en risk med att ha husets dräneringsledningar kopplade mot dagvattennätet. Om dräneringsledningarna runt huset är direkt anslutna till  ledningen för dagvatten i gatan kan vatten vid kraftiga regn stiga upp i ditt dräneringssystem. Detta kan i olyckliga fall leda till att vatten tränger in genom källarvägg eller källargolv.

Vid nybyggnad av hus med källare eller vid omdräneringar av hus tillåts inte längre direkt anslutning av husdränering till den allmänna dagvattenledningen. Idag krävs pumpning av dräneringsvattnet, vilket innebär att dräneringsvattnet leds via en låsbrunn. Det är det säkraste sättet att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringssystemet. Dräneringsvatten får heller inte anslutas till spillvattenledningen.

Om du är osäker på hur dina stuprör är kopplade - kontakta oss så reder vi ut det!

Senast publicerad: fredag 31 maj 2019 11:22

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen