Logotyp

Dricksvatten och vattenförsörjning

Vatten finns i luften vi andas, i marken vi går på och i maten vi äter. Människokroppen i sig består till ca 70 procent av vatten och något så torrt som nötter innehåller 20 % vatten.

Vatten har förutom vår faktiska överlevnad andra funktioner i samhället, t ex som transportör av fartyg, ger oss elektrisk energi mm. Vatten har också format vårat landskap.

Vatten är på ständig vandring, det är hela tiden samma vatten som går runt i ett kretslopp. Vattnet som används i samhället kommer så småningom tillbaka till oss i form av dricksvattnet, vilket ger oss ett nyttigt perspektiv och får oss att inse vikten av att skydda vårat dricksvatten.

Jordens samlade vattentillgångar är enorma. Cirka 70% av jordytan är täckt av vatten och fördelar sig enligt nedan:
  • Sötvatten (grundvatten, sjöar och vattendrag) 1%,
  • Inlandsisar 2%,
  • Saltvatten (hav) 97%.

Vid produktion av dricksvatten är det sötvatten som används, det är alltså bara 1 % av jordens totala vattentillgång som vi kan använda oss av! Av denna procent används 70% till bevattning, 20% till industrin samt 10% till dryck och matlagning.

Senast publicerad: måndag 4 augusti 2014 10:44

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen