Logotyp

Frågor och svar om kokning av dricksvattten

När vi uppmanar till kokning brukar det komma in frågor. Vi har sammanställt de vanligaste frågorna och svaren.

Den viktigaste informationen om kokning av dricksvatten har vi sammanställt under När du ska koka ditt kranvatten.

Information om aktuella händelser och driftstörningar publiceras under Driftinformation.

Jag har redan druckit vattnet utan att koka det. Vad ska jag göra?

Mår du dåligt kan du kontakta 1177. Läs först Region Gävleborgs information nedan.

Vid kokningsrekommendation, vilka bör söka sjukvård?

Ta del av Region Gävleborgs information på länken nedan.
Vid otjänligt dricksvatten - Vilka patienter bör söka sjukvårdlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jag bor precis i anslutning till det område som ni har kokningsrekommendation för. Måste även jag koka vattnet?

Nej, inte om du har egen brunn. Enbart kunder med kommunalt vatten inom det område som är inringat behöver koka dricksvattnet.

Ska alla hämta vatten från vattentankar nu?

Nej, vattentankar ställs i regel inte ut till allmänheten. Ta del av informationen om aktuell kokningsrekommendation för eventuell information om tappställe eller vattentank. Det går bra att dricka vattnet så länge man kokar det innan. I de fall vi ställer ut en vattentank med dricksvatten behöver du ta med dig ett rent kärl att tappa upp vatten i. Vattnet i tanken är avsett för matlagning, dryck och hygien.

Någon har skickat sms till mig och utger sig för att vara Sandviken Energi. Kan det vara ni?

Ja, om informationen är densamma som på hemsidan. Läs mer om den tjänst vi anlitar för sms-utskick vid viktig samällsinformation.

Någon ringer mig från numret 026-60 10 90. Kan det vara Sandviken Energi?

Ja, om du bor inom ett område där kokningsrekommendation råder kan du bli uppringd av ett automatiskt telefonsvar med viktig information från oss. Läs mer om automatiska talsvar vid viktig samhällsinformation.

Det är klorsmak på mitt vatten. Varför?

Vid kokningsrekommendationer brukar vi klorera dricksvattnet med livsmedelsgodkänt klor. Spola lätt i kranen innan du tappar upp vatten för kokning så kan du minimera risken att vattnet ska ta lukt eller smak av klor.

Vattnet är missfärgat,vad gör jag nu?

Vattnet kan bli missfärgat vid en vattenläcka, högt uttag av vatten eller andra störningar. Spola kranen tills vattnet blir klart igen och koka sedan vattnet innan du dricker det. Om vattnet är missfärgat kan det också vara bra att stå över att tvätta vita kläder.

Kan mina djur dricka vattnet?

Till våra husdjur krävs dricksvatten av lika hög kvalitet som vi människor kräver, enligt Jordbruksverket. Du kan läsa mer på www.jordbruksverket.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Är du djurhållare och har en gård eller stall gäller samma sak.

Hur får ni bort eventuella bakterier ur ledningarna?

Vi spolar rent ledningarna genom att släppa ut stora mängder vatten och sedan fyller vi på med nytt vatten. Därefter tar vi alltid prover som ska bekräfta att dricksvattnet är godkänt att dricka utan att först koka det.

Hur många minuter måste jag koka vattnet?

Det räcker att vattnet kokar upp och bubblar. Det behöver inte koka någon längre tid.

Kan jag duscha och bada under tiden?

Ja, vattnet kan användas till personlig hygien. Koka det vatten du borstar tänderna med.

Hur märker man om man fått i sig bakterier? Vem ska jag ringa till om jag känner mig sjuk?

Symptomen är illamående och eventuellt kräkningar och diarré. Ta kontakt med sjukvårdsrådgivningen på telefonnummer 1177 om du känner dig osäker.

Jag har inte fått sms eller blivit uppringd. Varför?

Om du bor inom området men inte har fått ett sms eller blivit uppringd, vänligen anmäl dig på sidan sandvikenenergi.servicevarning.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster om du vill få information vid en liknande händelse. Läs mer om den externa samhällsinformationstjänsten

Jag har varken dator eller mobiltelefon. Hur får jag information om sånt här?

Se till att du är anmäld via tjänsten som nämns ovan. Lyssna på radio. Du kommer i kontakt med oss via telefon 026-24 16 00.

Hur ofta tar ni prover på kranvattnet i vanliga fall?

Många är nyfikna på hur det fungerar med provtagning av vårt dricksvatten. Vid en kokningsrekommendation eller liknande händelse tar vi prover på många platser vid många olika tillfällen. I vanlig drift följer vi ett kontrollprogram som utgår från livsmedelslagstiftningen och är godkänt av vår tillsynsmyndighet. I kontrollprogrammet anges unika intervall för alla vattenverk och provpunkter som vi ansvarar för, beroende på vattenverkets storlek och utformning. Dessa prover analyseras av ett externt ackrediterat laboratorium, men vi har också ett eget labb där vi testar vattnet som en del av vår process att producera dricksvatten. Vi gör också regelbundna ronderingar och okulära besiktningar på våra anläggningar. Utöver det följer vi dagligen hälsoläget inom vården där eventuella meddelanden om ökade sjukdomsfall rapporteras.

Kontakta oss
Bokmärk/dela
Vatten i glas

Foto: Bodil Johansson

Senast publicerad: torsdag 1 november 2018 10:25

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen