Logotyp

Hur är kvaliteten på mitt vatten?

Kontroll på dricksvattnet görs kontinuerligt i hela Sandvikens kommun enligt ett upprättat provtagningsprogram,  i enlighet med Livsmedelsverkets regler.

Totalt tas cirka 300 prover på dricksvattnet för att kontrollera kvaliteten samt förebygga eventuella problem. Resultaten på dessa visas separat för varje enskilt vattenverk, se kolumnen till vänster.

Senast publicerad: fredag 8 juni 2018 14:25

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen