Logotyp

Hur är kvaliteten på mitt vatten?

Kontroll på dricksvattnet görs kontinuerligt i hela Sandvikens kommun enligt ett upprättat provtagningsprogram,  i enlighet med Livsmedelsverkets regler.

Totalt tas cirka 300 prover på dricksvattnet för att kontrollera kvaliteten samt förebygga eventuella problem. Resultaten på dessa visas separat för varje enskilt vattenverk.

Vattenkvalitet - ort för ort

Sandvikens tätort (Rökebo vattenverk)

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2015

2016

2017

Hårdhet tyska grader

°dH

4,2

2,6

3,0

Aluminium, Al

mg/l

0,1

0,021

0,044

< 0,03

Järn, Fe

mg/l

0,2

0,06

0,06

<0,04

Kalcium, Ca

mg/l

100

18

16

16,5

Koppar, Cu

mg/l

0,2

<0,022

<0,022

<0,020

Magnesium, Mg

mg/l

30

1,9

1,7

2,9

Mangan, Mn

mg/l

0,05

<0,010

<0,010

<0,03

pH 25°C

6,5<pH<9,5

8,0

7,8

8,0

Klorid, Cl

mg/l

100

27,5

26,8

21

Fluorid, F

mg/l

1,5

<0,2

<0,2

< 0,3

Färg

mg/l Pt

30

<5

<5

<6,5

Koliforma bakt 35 °C

/100ml

<1

0

0

0

E coli 44°C

/100ml

<1

0

0

0

Turbiditet

FNU

1,5

<0,3

<0,3

<0,22


Kungsgården

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2015

2016

2017

Hårdhet tyska grader

°dH

4,3

2,5

3,0

Aluminium, Al

mg/l

0,1

0,015

0,09

0,018

Järn, Fe

mg/l

0,20

0,027

0,032

0,021

Kalcium, Ca

mg/l

100

20

15

17

Koppar, Cu

mg/l

0,2

<0,020

<0,020

< 0,020

Magnesium, Mg

mg/l

30

1,2

8,2

2,6

Mangan, Mn

mg/l

0,05

<0,01

<0,01

<0,0013

pH 25°C

6,5<pH<9,5

8,0

7,9

8,0

Klorid, Cl

mg/l

100

14

27

21

Fluorid, F

mg/l

1,5

0,46

<0,2

<0,2

Färg

mg/l Pt

30

<5

<5

<5

Koliforma bakt 35 °C

/100ml

<1

0

0

0

E coli 44°C

/100ml

<1

0

0

0

Turbiditet

FNU

1,5

<0,22

0,13

< 0,2


Järbo

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2015

2016

2017

Hårdhet tyska grader

°dH

3,2

3,0

3,0

Aluminium, Al

mg/l

0,1

<0,01

<0,01

< 0,01

Järn, Fe

mg/l

0.2

<0,02

<0,02

0,035

Kalcium, Ca

mg/l

100

17

15

15

Koppar, Cu

mg/l

0.2

<0,02

<0,02

< 0,02

Magnesium, Mg

mg/l

30

4,1

3,8

4,0

Mangan, Mn

mg/l

0.05

<0,01

<0,01

< 0,01

pH 25°C

6,5<pH<9,5

8,0

7,8

8,1

Klorid, Cl

mg/l

100

14

13

13

Fluorid, F

mg/l

1.5

0,34

0,35

0,36

Färg

mg/l Pt

30

<5

<5

<5

Koliforma bakt 35 °C

/100ml

<1

0

0

0

E coli 44°C

/100ml

<1

0

0

0

Turbiditet

FNU

1,5

<0,13

0,10

< 0,25


Årsunda

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2015

2016

2017

Hårdhet tyska grader

°dH

4,1

5,2

5,0

Aluminium, Al

mg/l

0,1

<0,01

<0,01

< 0,01

Järn, Fe

mg/l

0,2

<0,05

<0,02

< 0,02

Kalcium, Ca

mg/l

100

30

30

29

Koppar, Cu

mg/l

0,2

<0,02

<0,02

< 0,02

Magnesium, Mg

mg/l

30

4,4

4,0

4,0

Mangan, Mn

mg/l

0,05

<0,01

<0,01

< 0,01

pH 25°C

6,5<pH<9,5

8,0

8,1

8,0

Klorid, Cl

mg/l

100

10

11

11

Fluorid, F

mg/l

1,5

0,3

0,3

0,29

Färg

mg/l Pt

30

<5

<5

<5

Koliforma bakt 35 °C

/100ml

<1

0

0

0

E coli 44°C

/100ml

<1

0

0

0

Turbiditet

FNU

1,5

<0,3

<0,10

< 0,2


Österfärnebo

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2015

2016

2017

Hårdhet tyska grader

°dH

3,1

3,0

2,8

Aluminium, Al

mg/l

0,1

<0,01

<0,01

< 0,01

Järn, Fe

mg/l

0,2

<0,03

<0,02

< 0,05

Kalcium, Ca

mg/l

100

15

16

15

Koppar, Cu

mg/l

0,2

<0,02

<0,02

< 0,02

Magnesium, Mg

mg/l

30

3,2

3,5

3,4

Mangan, Mn

mg/l

0,05

<0,01

<0,01

< 0,01

pH 25°C

6,5<pH<9,5

8,1

8,0

8,0

Klorid, Cl

mg/l

100

13

12

12

Fluorid, F

mg/l

1,5

0,26

0,27

0,26

Färg

mg/l Pt

30

<5

<5

<5

Koliforma bakt 35 °C

/100ml

<1

1

0

1

E coli 44°C

/100ml

<1

<1

0

0

Turbiditet

FNU

1,5

<0,2

<0,2

0,3


Åshammar

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2015

2016

2017

Hårdhet tyska grader

°dH

3,2

--

-

Aluminium, Al

mg/l

0,1

-

-

-

Järn, Fe

mg/l

0,2

0,02

0,02

< 0,02

Kalcium, Ca

mg/l

100

-

-

-

Koppar, Cu

mg/l

0,2

-

-

-

Magnesium, Mg

mg/l

30

-

-

-

Mangan, Mn

mg/l

0,05

0,01

<0,01

< 0,01

pH 25°C

6,5<pH<9,5

7,8

8,1

7,95

Klorid, Cl

mg/l

100

-

-

-

Fluorid, F

mg/l

1,5

-

-

-

Färg

mg/l Pt

30

<5

<5

<5

Koliforma bakt 35 °C

/100ml

<1

0

0

1

E coli 44°C

/100ml

<1

0

0

0

Turbiditet

FNU

1,5

<0,1

0,64

0,19

 

Jäderfors

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2015

2016

2017

Hårdhet tyska grader

°dH

5,6

6,3

6,4

Aluminium, Al

mg/l

0,1

-

<0,01

< 0,01

Järn, Fe

mg/l

0,2

0,06

<0,020

0,01

Kalcium, Ca

mg/l

100

-

31

32

Koppar, Cu

mg/l

0.2

-

0,045

0,064

Magnesium, Mg

mg/l

30

-

8,2

8,3

Mangan, Mn

mg/l

0.05

<0,01

<0,01

< 0,010

pH 25°C

6,5<pH<9,5

7,9

7,9

7,8

Klorid, Cl

mg/l

100

-

17

17

Fluorid, F

mg/l

1,5

-

0,72

0,74

Färg

mg/l Pt

30

<5

<5

< 5

Koliforma bakt 35 °C

/100ml

<1

0

0

0

E coli 44°C

/100ml

<1

0

0

0

Turbiditet

FNV

1,5

0,38

0,20

0,19

 

Storvik

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2015

2016

2017


Hårdhet tyska grader

°dH

4,3

2,8

4


Aluminium, Al

mg/l

0,1

<0,01

0,014

0,011


Järn, Fe

mg/l

0,2

<0,03

0,027

0,025


Kalcium, Ca

mg/l

100

19

16

21


Koppar, Cu

mg/l

0.2

<0,02

0,034

0,06


Magnesium, Mg

mg/l

30

3,3

2,8

4,8


Mangan, Mn

mg/l

0.05

<0,01

<0,01

< 0,01


pH 25°C

6,5<pH<9,5

8,1

7,9

8,1


Klorid, Cl

mg/l

100

25

24

17


Fluorid, F

mg/l

1,5

0,2

0,23

0,31


Färg

mg/l Pt

30

<5

<5

< 5


Koliforma bakt 35 °C

/100ml

<1

0

0

2


E coli 44°C

/100ml

<1

0

0

0


Turbiditet

FNV

1,5

0,16

0,25

0,17Senast publicerad: fredag 31 maj 2019 11:12

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen