Logotyp

Lagar och regler om VA

Inom Sandvikens kommun är det Sandviken Energi Vatten AB som ansvarar för att leverera ett dricksvatten av hög kvalitet till konsumenterna samt att rena avloppsvattnet så att belastningen på miljön blir så liten som möjligt.

Vår verksamhet är helt avgiftsfinansierad, vilket innebär att brukningsavgifter och övriga avgifter är baserade på självkostnadsprincipen.

Vatten- och avloppsverksamheten styrs av ett antal lagar och bestämmelser som fastställs både på internationell, nationell, regional samt lokal nivå.

Allmänna bestämmelser, ABVA

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten och avloppsanläggningen i Sandvikens kommun förkortas ABVA.

Allmänna bestämmelser för brukande av den allmänna vatten och avloppsanläggningenPDF (pdf, 718.7 kB)

ABVA är en sammanställning av regler som gäller för alla fastighetsägare vars vatten- och avloppsanläggning är, eller avses att bli, kopplad till den allmänna VA-anläggningen.

Bestämmelserna meddelas med stöd av lagen om allmänna vattentjänster (2006:412) och har antagits av Kommunfullmäktige 2015-09-14. Bestämmelserna träder i kraft 2015-09-14 varvid ABVA från 2009-05-01 upphör att gälla.

Allmänna vattentjänster

Vi lyder även under Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412), vilken trädde i kraft 2007-01-01. Den ersätter den tidigare gällande Lagen om allmänna vatten och avloppsanläggningar (1970:244) som upphävdes 2007-01-01.
Lagen om allmänna vattentjänsterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vatten är ett livsmedel

Ett dricksvatten klassas dessutom som ett livsmedel och därmed lyder vi även under Livsmedelslagenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast publicerad: fredag 31 maj 2019 11:59

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen