Logotyp

Ledningsnätet

När dricksvattnet lämnar vattenreningsverken pumpas det ut på ledningsnätet och distribueras vidare till konsumenterna. Ledningsnätets skick har stor betydelse för hur kvaliteten är på vattnet när det når konsumenterna.

Gamla ledningar har ofta beläggningar som ibland rycks loss och följer med vattnet. Konsumenterna - alltså vi - använder vattnet i vår vardag till dryck, matlagning, tvätt mm. Varje vuxen svensk förbrukar i genomsnitt ca 180 liter vatten per dygn.

Diagram: Vad vårt vatten i Sandvikens kommun används till

Diagram: Vad vårt vatten i Sandvikens kommun används till

När vattnet lämnar hushållen är det förorenat med näringsämnen, metaller, kemikalier och annat som finns i oss och vårt samhälle. Detta sk spillvatten transporteras, via spillvattenledningar och ibland avloppspumpstationer, till ett avloppsreningsverk där det renas innan vattnet släpps ut i recipient.

I Sandvikens kommun finns totalt ca 83 mil vatten- och avloppsledningar fördelade enligt nedan:

Våra vatten- och avloppsledningar

Typ av ledning

antal mil

Vattenledningar

33,4

Spillvattenledningar

28,9

Dagvattenledningar

14,3

Serviser (vatten, spill- och dagvatten)

7,1

Vi har även 63 större pumpstationer som vi driver och underhållder samt 159 mindre LPS-enheter.

Senast publicerad: fredag 31 maj 2019 11:25

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen