Logotyp

Avloppsledning

Tänk på att allt du häller ut i avloppet eller spolar ned i toaletten så småningom kommer till reningsverket. Många miljöfarliga ämnen kan inte brytas ned i reningsverket utan följer med ut i sjöar och vattendrag.

Farligt avfall som lacknafta, olja, färgrester mm skall lämnas på miljöstationen och får inte hällas i avloppet.

Vi kan inte ta bort allt avfall vid rensgallret. Exempelvis släpper det igenom tops/bommulspinnar och följderna kan då bli att sånt ligger och skräpar vid våra fina badstränder.

Miljöaspekterna får allt större betydelse för inriktningen av vårt arbete. Vi arbetar för att härleda otillåtna utsläpp och att informera hushållen och företagen om skadan av att släppa ut otillåtna och miljöfarliga ämnen.

Minskade utsläpp är en förutsättning för att vi ska kunna öka användningen av biologiska reningsmetoder, minska kemikalieanvändningen och recirkulera de näringsämnen som slammet innehåller.

Senast publicerad: fredag 7 november 2014 13:28

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen