Logotyp

Vattenledning

Godare vatten ur kranen

Vi har ett löpande underhåll av vattenledningarna. De spolas med hjälp av luft och vatten för att ta bort beläggningar och ge bättre vattenkvalitet. Varje år rengörs nära en fjärdedel av ledningsnätet, vilket innebär att just din ledning spolas ren minst var femte år.

Kontroll av vatten

Livsmedelsverket är den myndighet som utformar regler och anger mål för dricksvattenhantering och kontroll. Till uppgifterna hör att sätta gränsvärden för dricksvattnets innehåll av olika ämnen. Gränsvärdena sätts utifrån tekniska, estetiska och hälsomässiga krav.

I dricksvattenkungörelse finns angivet hur ofta vi skall ta vattenprov vid vattenverket och ute på ledningsnätet och vad som skall analyseras.


När man analyser ett vattenprov ger man ett av tre omdömen;

  • Tjänligt, som betyder att vattnet är godkänt som livsmedel
  • Tjänligt med anmärkning, som är en varningssignal och en upplysning om att man måste utreda orsaken till förhöjda värden
  • Otjänligt, som betyder att vattnet är olämpligt att dricka

Har du vattenkranar som står och droppar?

Visste du att om din kran hemma står och droppar en droppe per sekund kostar det ca 500 kr per år? Ett hål på din ledning motsvarande en synål gör ca 1 kubikmeter per dygn, dvs ca 6000 kr per år!

Senast publicerad: onsdag 16 augusti 2017 14:35

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen