Logotyp

Vattenmätare

Vi bekostar och underhåller din vattenmätare. Mätarens plats, som ingår i fastighetens VA-installation, ska godkännas av oss.
Vi informerar dig som kund när det är dags för mätarbyte och aviserar om dag och tid för besök i bostaden eller låst utrymme.

Mellan avläsningarna beräknar vi din mätarställning som baseras på din föregående årsförbrukning. Om du under året har betalat mer eller mindre än du faktiskt har förbrukat, justeras det på den faktura där den årliga avläsningen redovisas. Därför är det viktigt att du läser av din mätare och rapporterar in mätarställningen eller skickar in avläsningskortet till oss.
Med de nya vattenmätarna som sätts upp kan vi fjärravläsa.

Rörledningarna och ventilerna som ansluts till mätaren räknas som kundens anläggning. Finns det risk för skador på rör, kopplingar och ventiler kan ombyggnad krävas innan vi kan byta ut din mätare.

För mer information om vattenmätare och mätplatsen kan du läsa Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar.PDF (pdf, 718.7 kB)

Vattenmätarplatsen

Du som är fastighetsägare ska välja en plats där vi lätt kan komma åt mätaren för avläsning och service. Mätaren ska också vara placerad i ett utrymme som tål vattenspill eftersom det alltid finns kvar lite vatten i mätaren som rinner ut vid mätarbyte.Utrymmet ska vara sådant att mätaren skyddas mot:

 • frysning
 • yttre åverkan
 • återströmning av varmvatten
 • annan skadlig värmepåverkan

Utrymmesbehov för en mätare med qn mellan 2,5 och 10 m3/h (pdf)PDF (pdf, 28.1 kB)

Avläsning

Din vattenmätare ska läsas genom självavläsning en gång per år. Självavläsningskortet skickas till dig. Din mätarställning kan du lämna in via internet eller genom att sända det ifyllda kortet tillbaka. Väljer du att posta kortet är portot redan betalt.

Utifrån avläsningen beräknar vi hur mycket vatten som du förbrukar. Din årsförbrukning ligger till grund för alla kommande vattendebiteringar.

Så här gör du för att lämna mätarställning

Mätarbyte

Enligt föreskrifter från Swedac ska mätaren bytas med jämna intervaller. Detta för att mätaren ska vara tillförlitlig och visa rätt mätarställning.Hur ofta vattenmätarbytet sker beror på mätarens storlek. Vi kontaktar dig när det blir dags att byta din vattenmätare.

Det är bara vi som har befogenhet att sätta upp, ta ned, kontrollera, justera, underhålla samt till- och frånkoppla din vattenmätare.

Ny vattenmätare från Kamstrup.

Så här läser du av en ny vattenmätare: Uppge de fem första siffrorna. Bortse från de tre sista små siffrorna. Ditt mätarnummer står ovanför displayen.

Ny vattenmätare från Kamstrup.

Ny vattenmätare från Kamstrup.

Exempel på äldre modell av vattenmätare.

Äldre modell av vattenmätare.

Infokoderna på din nya mätare

MULTICAL  21 kan enkelt avläsas via de stora tydliga siffrorna i den special-
designade displayen.

 • De fem stora siffrorna visar antal kubikmeter, de tre sista små siffrorna är decimaler.
 • Bokstaven L (till vänster om m3) visas endast vid fabrikskontroll och verifikation av mätaren.
 • Flödesindikationspilarna på displayens vänstra sida visar att vatten flödar igenom mätaren. Om det inte är något flöde visas inga pilar.

Infokoder i displayen

Infokodernas innebörd och funktion

Infokod
blinkar i displayen

Betydelse

LEAK

Vattnet har en stått stilla i mätaren minst en konstant timme det senaste dygnet.
Detta kan vara ett tecken på exempelvis läckande rörledning eller toalett.

BURST

Vattenflödet har konstant varit högt under minst 30 minuter, vilket kan vara ett tecken på brott i rörsystemet.

TAMPER

Försök till bedrägeri/åverkan på mätare. Mätaren är ej längre godkänd för debitering.

DRY

Mätaren är ej vattenfylld. I detta fall kommer inte någonting att mätas.

REVERSE

Vattnet flödar igenom mätaren i fel riktning.

RADIO OFF

Mätaren är i transportläge med den inbyggda radiosändaren avslagen. Sändaren startar automatiskt när en liter vatten har avlästs av mätaren.

■■
(två fyrkantiga prickar)

Rvå små blinkande prickar i nedre högra hörnet i displayen indikerar att mätaren är aktiv.

"A" följt av nummer

Visar antal gånger mätaren blivit kontrollerad och fått nytt revisionsnummer.

 • Infokoderna, ”LEAK”, ”BURST”, ”DRY” och ”REVERSE” försvinner när händelse som aktiverat infokoden ej längre existerar.
 • LEAK försvinner när vattnet har stått stilla i en timme.
 • BURST försvinner när förbrukningen återgår till normal nivå.
 • REVERSE försvinner när vattnet upphör att flöda i fel riktning.
 • DRY försvinner när mätaren mäter vatten och ej längre är tom.

Senast publicerad: fredag 2 augusti 2019 09:24

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen