Logotyp

Vanliga frågor

Här är de vanligaste frågorna vi får om vatten.

Vad menas med ren-, spill- och dagvatten?

Renvatten är det vattnet av dricksvattenkvalitet som vi levererar till våra kunder. Spillvatten är bad-, disk- och toalettvatten, dvs förorenat vatten från hushåll, serviceanläggningar mm. Dagvatten är regn- och smältvatten.

Hur hårt är vattnet i Sandvikens kommun?

  • Sandviken 3,8-4,5°dH
  • Kungsgården 3,8-4,5°dH
  • Åshammar 3,8-4,5°dH
  • Storvik 3,8-4,5°dH
  • Hammarby 3,8-4,5°dH
  • Järbo 3,5°dH
  • Jäderfors 6°dH
  • Årsunda 5°dH
  • Österfärnebo 3,5°dH

Hur är hårdheten graderad?

Tyska hårdhetsgrader är det vanligaste: °dH. Hårdhet är ett mått på vattnets innehåll av Kalcium och Magnesium, 1°dH =7,1 mg/l.
Kalcium svarar för 90-95 % av totalhårdheten.

Hårdhetsgradering
0-2,1 Mycket mjukt
2,1-4,9 Mjukt
4,9-9,8 Medelhårt
9,8-21 Hårt
över 21 Mycket hårt

Jag har köpt en ny diskmaskin, behöver jag tillsätta salt i den för att avhärda vattnet?

För nya diskmaskiner skall man alltid följa instruktionerna som man får med. För äldre maskiner får man prova sig fram om man blir nöjd med disken.

Vilken temperatur skall man ha på varmvatten?

Minst 65 grader i beredaren och högst 55 grader vid tappstället. Onödigt hög temperatur >80 grader orsakar mer kalkutfällning. För låg temperatur kan gynna tillväxt av Legionella bakterier.

Varför blir mitt blonda hår grönaktigt när jag tvättar det?

Det blir färgat av kopparjoner som kommer från fastighetens kopparledningar. Sandvikens kommuns vattenkvalitet är optimerad för att orsaka minsta möjliga kopparkorrosion.

Varför har varmvattnet blivit grönaktigt till färgen (bara varmvattnet)?

Har man fjärrvärme är det förmodligen hål på värmeväxlaren. Värmeväxlarvattnet är färgat just för att detta skall synas. Kontakta värmeverket. Den gröna färgen är ett helt ofarligt färgämne.

Senast publicerad: fredag 31 maj 2019 11:59

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen