Logotyp

Vad menas med ren-, spill- och dagvatten?

 
  • Renvatten är det vattnet av dricksvattenkvalitet som vi levererar till våra kunder.
  • Spillvatten är bad-, disk- och toalettvatten, dvs förorenat vatten från hushåll, serviceanläggningar mm.
  • Dagvatten är regn- och smältvatten.

Senast publicerad: måndag 25 september 2017 13:43

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen