Logotyp

Digitalisering ska säkra Sandvikens framtida dricksvatten

Med digitalisering och automatisering av dricksvattenproduktionen ska IVL Svenska Miljöinstitutet och Sandviken Energi säkra framtidens dricksvatten. I en tid då SMHI varnat för vattenbrist i stora delar av landet, däribland Gävleborgs län, är projektet högaktuellt.

Genom datainsamling, modellering och övervakning av vattenresurserna ska projektet effektivisera och trygga dricksvattenproduktionen i Sandviken. Det kommer att ske genom digitalisering och automatisering av produktionsprocesserna från vattentäkt till färdig produkt. Projektet tittar också på den framtida dricksvattenförsörjningen i Sandviken.

– Produktionen av dricksvatten börjar långt utanför dricksvattenverkets väggar – i den hydrologiska cykeln. Genom att bedriva en dricksvattenproduktion som är i samklang med de naturliga processerna ökar uthålligheten för hela systemet, säger Johan Strandberg, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet.

När klimatet ändras, ändras råvattentillgången och kvaliteten på vattnet. Genom att bättre förstå råvattenkällorna, sjön och grundvattnet samt hur förändringar sker under året kan dricksvattenförsörjningen effektiviseras. Som under vissa delar av året, då det är mycket organiskt kol i sjön som kräver mer kemikalier för att rena, då kan man använda mer grundvatten istället för sjövatten.

Projektet kommer både förbättra processtyrningen och ta fram ett produktionsplaneringsverktyg, där modeller för ytvatten, grundvatten och process integreras i en och samma operatörsvy, för att Sandviken Energi mer effektivt ska kunna styra den framtida dricksvattenproduktionen.

– Vi ser projektet som en viktig del i att säkerställa en trygg och hållbar dricksvattenförsörjning i en framtid med ett förändrat klimat. Vi arbetar mot en effektiv och automatiserad dricksvattenproduktion som är i samklang med de naturliga processerna och förblir en grundläggande del i det hållbara samhället. Genom att använda digital teknik kan vi få möjligheten att i tidigt skede förutspå förändringar och utefter förutsättningarna optimera leveransen av dricksvatten till våra kunder, säger Niclas Reinikainen, vd för Sandviken Energi.

Niclas Reinikainen, VD Sandviken Energi

Fakta om projektet:
I projektet kommer IVL bland annat att upprätta modeller och styrning av yt- och grundvattenbalansen kring Rökebo vattenverk, vilket tryggar dricksvattenproduktionen ur ett långt tidsperspektiv. Detta innebär ett integrerat molnbaserat system för insamling, modellberäkning, övervakning, visualisering och distribution av data. Projektet ska också använda ny och säker teknik för produktionsprocessen i Rökebo vattenverk som effektiviserar produktionen och minimerar kemikalieförbrukningen.

Projektet genomförs i samarbete mellan IVL Svenska Miljöinstitutet och Sandviken Energi AB med finansiering från Stiftelsen Institutet för Vatten- och Luftvårdsforskning (SIVL).

Pressinformationlänk till annan webbplats

Sidan publicerades: 2018-10-01 09:31
Senast uppdaterad: 2018-10-01 09:32

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen