Logotyp

Fyll poolen sakta

Läs våra tips om hur du fyller din pool på bästa sätt inför sommarsäsongen.

Innan du fyller din pool finns det en del saker du måste tänka på först. Kontrollera att det inte är bevattningsförbud eller att det finns andra hinder, såsom exempelvis otjänligt vatten, innan du fyller din pool.

Återströmningsskydd

Det är viktigt att du ser till att påfyllningsslangen hela tiden är över vattenytan. Skulle trycket i ledningarna tillfälligt försvinna så kan vattnet från poolen sugas tillbaka in i ledningarna och förorena vattnet. I det kommunala vattenledningarna finns redan ett så kallat återströmningsskydd installerat redan, men det är ofta inte tillräckligt för att motstå trycket från vattenmassorna i din pool. Det går att köpa påfyllningsslangar med återströmningsskydd som skyddar mot att vattnet sugs tillbaka hos detaljhandeln.

En bild på ett par fötter i poolvatten

Planera din fyllning

Fyll din pool sakta med en trädgårdsslang som är max 19 mm i diameter för att undvika hög turbulens i vattenledningarna. Blir det för högt flöde kan rost och avlagringar av mangandioxid släppa från ledningarna – vilket inte bara kan drabba dig utan även kringliggande fastigheter i området. Så fyll poolen sakta under flera dagar med kallvatten och en vanlig trädgårdsslang. På ett ungefär kan man räkna med att fylla två kubikmeter vatten per timme med en klen trädgårdsslang.

Som lägst vattenförbrukning är det mellan klockan 21.00-06.00 i vårt nät, då är det som mest lämpligt för dig att fylla din pool.

Sidan publicerades: 2019-07-25 08:25
Senast uppdaterad: 2019-07-25 08:25

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen