Logotyp

Vi bygger en överföringsledning för avlopp från Kungsfors till Järbo

Sandviken Energi bygger för ett långsiktigt hållbart samhälle. Nu bygger vi en överföringsledning för avlopp från Kungsfors till nordvästra Järbo. Arbetet kommer att utföras av entreprenören NCC med start vecka 42.

I Järbo har Sandviken Energi byggt ett helt nytt avloppsreningsverk som tagits i drift under 2017. Avloppsreningsverket omfattas av hårdare miljökrav på utsläpp av till exempel fosfor, kväve och BOD, vilket gör det renade vattnet ännu renare när det släpps ut i Jädraån.

I avloppsreningsverket kommer även Kungsbergets avlopp att renas. Att bygga överföringsledningen från Kungsfors till Järbo är nästa steg för att förse hela området Järbo/Kungsberg med en långsiktigt hållbar avloppshantering.

Till dig om är fastighetsägare i området

I samband med arbetet kan det förekomma buller och byggtrafik kommer att röra sig i området. Vår entreprenör NCC återkommer med mer information till dig som är fastighetsägare när arbetet når ditt område.

Tidplan för arbetet

Arbetet startar i oktober 2017 och ledningen ska vara driftsatt i början av 2018. Markåterställningar pågår fram till sommaren 2018.

Har du frågor, välkommen att kontakta Kundservice.

Sidan publicerades: 2017-10-05 08:01
Senast uppdaterad: 2017-10-12 11:07

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen