Logotyp

Vattenavgifter

Vattenverksamheten i Sandvikens kommun är helt avgiftsfinansierad, det är alltså kunderna som betalar verksamheten.

Det finns olika avgifter som tas ut i samband med en anslutning, beräkningsexempel ser ni i menyn till vänster. Man skiljer på anläggningsavgifter - som tas ut en gång vid t ex nybyggnation - och brukningsavgifter som tas ut löpande beroende av hur mycket vatten du som kund förbrukar. Här nedan ser ni en kort förklaring till varje typ av avgift.

Anläggningsavgift

Anläggningsavgift är en engångsavgift som man betalar in när man vill ansluta sin fastighet till det allmänna VA-nätet. Anläggningsavgiften består av följande avgifter:

  • Servisavgift (avser framdragningen av varje uppsättning servisledningar till förbindelspunkt)
  • Förbindelspunktsavgift (avser upprättandet av varje uppsättning förbindelsepunkter)
  • Tomtyteavgift (per kvadratmeter tomtyta)
  • Lägenhetsavgift (avser alla typer av bostäder, ett eller flera utrymmen i byggnad som i upplåtelsehänseende bildar en enhet)
  • Grundavgift för bortledande av dagvatten om bortledandet sker utan att förbindelspunkt har upprättats

Brukningsavgifter

Brukningsavgifter är de återkommande avgifterna som betalas in varje år. Brukningsavgifterna består av:

  • Fast årlig avgift (avser att täcka kostnader för abonnentregister, debitering mm).
  • Lägenhetsavgift (avser att ge bidrag till kapitalkostnader, reinvesteringar samt underhållskostnader. Avgiften gäller samtliga bostäder, inte bara lägenheter trots att man kan tro det på namnet).
  • Avgift per kubikmeter (avser att täcka kostnader för att producera och distribuera dricksvatten till våra kunder. Avgiften täcker även kostnaderna för att rena avloppsvatten).
  • Tomtyteavgift för varje påbörjat 140 kvadrat tomtyta för annan fastighet.

Senast publicerad: fredag 31 maj 2019 10:49

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen