Logotyp

Anläggningsavgifter vatten

Beräkningsexempel anläggningsavgifter (engångsavgifter). Gällande från och med 1 januari 2019.

Bostadsfastighet

Ändamål:

Vatten, Spillvatten¹ och Dagvatten²

Antal lägenheter:

1

Tomtyta (m²).

1 000

Anläggningavgifter Exempel

Avgift utgår per fastighet med:


Exkl. moms

Inkl. moms

a) Servisavgift

1

38 161

47 702

b) Avgift per FP

1

33 183

41 479

c) Tomtyteavgift 25,0 kr/m²

1000

24 557

30 696

d) Lägenhetsavgift

1

9 147

11 434

Summa anläggningavgifter V+S+D


105 049

131 311

Varav moms


26 262Avgiftsreducering

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga angivna ändamål, skall avgifterna reduceras enligt följande. Avgifterna är uttryckta i procent av fullavgift.

Servisavgift

  • En ledning: 70% av avgift enligt (a)
  • Två ledningar: 85% av avgift enligt (a)
Övriga avgifter


V

S

Df

Dg

- Avgift per FP

30%

50%

20%

0

- Tomtyta

30%

50%

0

20%

- Lägenhetsavgift

30%

50%

0

20%

- Grundavgift Df utan FP

0

0

100%

0


Anmärkning

  1. Spillvatten = bad-, disk- och toalettvatten
  2. Dagvatten = regn- och smältvatten

Avgift enligt c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna a), b) och d).

Anläggningsavgifter beräknas enligt gällande taxa vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. Anordning som erfordras endast för fastighet, bekostas och ägs av vederbörande fastighetsägare.

Dagvatten och dräneringsvatten får inte anslutas till spillvattenledning.

För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver ordinarie avgift, erläggas en etableringsavgift om 40% av servisavgiften.

Senast publicerad: fredag 31 maj 2019 10:54

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen