Logotyp

Anläggningsavgifter vatten

Beräkningsexempel anläggningsavgifter (engångsavgifter).

Gällande från och med 1 juli 2014.

Bostadsfastighet
Ändamål:Vatten, Spillvatten¹ och Dagvatten²
Antal lägenheter:1
Tomtyta (m²).1 000
Anläggningavgifter Exempel
Avgift utgår per fastighet med: Exkl. momsInkl. moms
a) Servisavgift137 29646 620
b) Avgift per FP132 43140 539
c) Tomtyteavgift 24,0 kr/m²1 00024 00030 000
d) Lägenhetsavgift18 94011 175
Summa anläggningavgifter V+S+D 102 667128 334
Varav moms 25 667 

Avgiftsreducering

Föreligger inte avgiftsskyldighet för samtliga angivna ändamål, skall avgifterna reduceras enligt följande. Avgifterna är uttryckta i procent av fullavgift.

Servisavgift
- En ledning: 70% av avgift enligt (a)
- Två ledningar: 85% av avgift enligt (a)
Övriga avgifter
 VSDfDg
- Avgift per FP30%50%20%0
- Tomtyta30%50%020%
- Lägenhetsavgift30%50%020%
- Grundavgift Df utan FP00100%0


Anmärkning

1 Spillvatten = bad-, disk- och toalettvatten
2 Dagvatten = regn- och smältvatten

Avgift enligt c) tas ut endast intill ett belopp som motsvarar summan av avgifterna a), b) och d).

Anläggningsavgifter beräknas enligt gällande taxa vid den tidpunkt när avgiftsskyldighet inträder. Anordning som erfordras endast för fastighet, bekostas och ägs av vederbörande fastighetsägare.

Dagvatten och dräneringsvatten får inte anslutas till spillvattenledning.

För servisledning som på fastighetsägarens begäran utförs senare än övriga servisledningar för fastigheten skall, utöver ordinarie avgift, erläggas en etableringsavgift om 40% av servisavgiften.

Senast publicerad: tisdag 11 oktober 2016 11:13

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen