Logotyp

Avgiftsskyldigheten för VA

Grunden för avgiftsskyldigheten:

Anslutningar inom verksamhetsområde

Följande kriterier skall vara uppfyllda för att en fastighetsägare skall bli avgiftsskyldig enligt VA-lagen.

  • Fastighet skall ligga inom verksamhetsområde för VA
  • Fastighet har behov av VA
  • Behovet kan ej men större fördel tillgodoses på annat sätt
  • Förbindelsepunkten är upprättad
  • Fastighetsägaren är underrättad om förbindelsepunktens läge

Det innebär att när Sandviken Energi Vatten AB har meddelat fastighetsägaren om förbindelsepunktens läge (oftast i samband med upprättandet av nybyggnadskarta), så är det upp till fastighetsägaren att koppla in sig.

Observera

  • Det krävs inte att fastigheten faktiskt ansluts till den allmänna anläggningen för att avgiftsskyldighet skall föreligga.
  • Om fastighetsägaren däremot faktiskt anslutits föreligger avgiftsskyldighet, även om formell underrättelse om förbindelsepunktens läge inte skett.

Anslutningar utanför verksamhetsområde

VA-lagen gäller ej utanför verksamhetsområdet. Avtalsfrihet råder i princip för fastigheter utanför verksamhetsområdet.  Dock bör beaktas att VA-kollektivet inte får subventionera anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområdet.

Sandviken Energi Vatten AB beslutar om anslutning till allmänt VA kan göras. Vid förfrågan om anslutningar utanför verksamhetsområde gäller följande kriterier:

  • Fastigheten/området har behov av anordningar för vattenförsörjning och avlopp.
  • Fastighetens/områdets behov kan inte med större fördel tillgodoses på annat sätt.
  • Fastigheten/området är möjlig att anslutas i befintligt ledningsnät.

Senast publicerad: fredag 31 maj 2019 10:49

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen