Logotyp

Brukningsavgifter

Här nedan kan du se beräkningsexempel för brukningsavgifter, både för dig som är villakund eller har ett flerfamiljshus. Samtliga priser är inklusive moms och gäller från 1 januari 2018.

Villakund

Exempel beräknat på en förbrukning om 150 m³/år, ansluten till Vatten¹, Spillvatten² och Dagvatten³

Kubikmeterpris

31,93 kr

Antal lägenheter

1

Årlig vattenförbrukning

150 m³

 

 

Fast avgift

2 783 kr

Lägenhetsavgift

1 483 kr

Rörlig avgift (31,93 x 150)

4 789 kr

Årlig avgift (inkl moms)

9 055 kr

 

Flerfamiljshus

Exempel med tio lägenheter i ett flerfamiljshus där varje hushåll gör av med 100 m³/år, ansluten till Vatten¹, Spillvatten² och Dagvatten³

Kubikmeterpris

31,93 kr

Antal lägenheter

10 st

Årlig vattenförbrukning

1 000 m³

 

 

Fast avgift

2 783 kr

Lägenhetsavgift* (1 483 x 10)

14 830 kr

Rörlig avgift (31,93 x 1 000)

31 930 kr

Årlig avgift (inkl moms)

49 543 kr

 

* En lägenhetsavgift är 1 483 kr.

¹ Vatten = rent vatten som du kan dricka direkt
² Spillvatten= bad-, disk- och toalettvatten
³ Dagvatten= regn- och smältvatten

Senast publicerad: måndag 1 januari 2018 01:05

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen