Logotyp

Övriga avgifter

Här har vi samlat några av våra övriga avgifter (gäller sedan 2011 och tills vidare).

  • För hyra av ståndrör eller ståndrörsmätare uttas en avgift om 338 kr inkl moms (20 % av den fasta avgiften) per påbörjat kvartal enligt fastställd hyrestid. Efter fastställd hyrestid uttas en kostnad om 300 kronor per vecka för ståndrör som inte återlämnats. För vatten levererat genom ovannämnda betalas en rörlig avgift enligt gällande taxa.
  • För så kallat byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt gällande taxa. Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet och tillfälle.
  • För sprinklerförsörjning, privat brandpost eller motsvarande skall erläggas ett årligt belopp motsvarande anslutningsdiameter i kvadrat genom fyra.
AnslutningExkl moms (kr)Inkl moms (kr)
100 mm2 5003 125
150 mm5 6257 031
200 mm10 00012 500
250 mm15 625 19 531
300 mm 22 50028 125
  • Om vi, på din begäran, har åtgärdat något eller om du som fastighetsägare har åsidosatt dina skyldigheter så att vi stängt av vattentillförseln fakturerar vi dig följande avgifter:
 Exkl moms (kr)Inkl moms (kr)
Söderfrusen eller på annat sätt skadad vattenmätareSjälvkostnadspris + 20 %Självkostnadspris + 20 %
Avstängning och återkoppling på grund av bristande betalning, per besök2 0002 500
Avstängning och återkoppling på begäran av fastighetsägaren, per besök600750
Nedtagning, uppsättning och vinterförvaring av vattenmätare1 0001 250
Städning och/eller länspumpning av vattenmätarbrunn1 0001 250
Underlåtenhet att lämna tillträde till vattenmätare2 0002 500
Förgävesförsök vid avtalat byte eller installation av vattenmätare2 0002 500
Olovlig vattenanvändning (vite)4 0005 000
  • Har fastighetsägaren begärt undersökning av vattenmätare och mätaren godkänts, får du erlägga en avgift om 1 250 kr (inkl moms).

Senast publicerad: tisdag 12 december 2017 10:46

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen