Logotyp

Övriga avgifter

Här har vi samlat några av våra övriga avgifter (gäller sedan 2011 och tills vidare).

  • För hyra av ståndrör eller ståndrörsmätare uttas en avgift om 338 kr inkl moms (20 % av den fasta avgiften) per påbörjat kvartal enligt fastställd hyrestid. Efter fastställd hyrestid uttas en kostnad om 300 kronor per vecka för ståndrör som inte återlämnats. För vatten levererat genom ovannämnda betalas en rörlig avgift enligt gällande taxa.
  • För så kallat byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt gällande taxa. Om mätning inte sker, antas den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3 per lägenhet och tillfälle.
  • För sprinklerförsörjning, privat brandpost eller motsvarande skall erläggas ett årligt belopp motsvarande anslutningsdiameter i kvadrat genom fyra.
  •  

Anslutning

Exkl moms (kr)

Inkl moms (kr)

100 mm

2 500

3 125

150 mm

5 625

7 031

200 mm

10 000

12 500

250 mm

15 625

19 531

300 mm

22 500

28 125

Andra avgifter

Om vi, på din begäran, har åtgärdat något eller om du som fastighetsägare har åsidosatt dina skyldigheter så att vi stängt av vattentillförseln fakturerar vi dig följande avgifter:


Exkl moms (kr)

Inkl moms (kr)

Söderfrusen eller på annat sätt skadad vattenmätare

Självkostnadspris + 20 %

Självkostnadspris + 20 %

Avstängning och återkoppling på grund av bristande betalning, per besök

2 000

2 500

Avstängning och återkoppling på begäran av fastighetsägaren, per besök

600

750

Nedtagning, uppsättning och vinterförvaring av vattenmätare

1 000

1 250

Städning och/eller länspumpning av vattenmätarbrunn

1 000

1 250

Underlåtenhet att lämna tillträde till vattenmätare

2 000

2 500

Förgävesförsök vid avtalat byte eller installation av vattenmätare

2 000

2 500

Olovlig vattenanvändning (vite)

4 000

5 000

Har fastighetsägaren begärt undersökning av vattenmätare och mätaren godkänts, får du erlägga en avgift om 1 250 kr (inkl moms).

Senast publicerad: fredag 31 maj 2019 11:00

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen