Logotyp

Vattenkvalitet

Kontroll på dricksvattnet görs kontinuerligt i hela Sandvikens kommun enligt ett upprättat provtagningsprogram,  i enlighet med Livsmedelsverkets regler.

Totalt tas cirka 450 prover på dricksvattnet för att kontrollera kvaliteten samt förebygga eventuella problem. Resultaten på dessa visas separat för varje enskilt vattenverk.

Vattenkvalitet - ort för ort

Jäderfors

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2016

2017

2018

Hårdhet tyska grader

°dH


6,3

6,4

2,9

Aluminium, Al

mg/l

0,1

<0,01

<0,01

0,012

Järn, Fe

mg/l

0.2

<0,020

0,01

0,077

Kalcium, Ca

mg/l

100

31

32

17

Koppar, Cu

mg/l

0.2

0,045

0,064

0,022

Magnesium, Mg

mg/l

30

8,2

8,3

1,9

Mangan, Mn

mg/l

0.05

<0,01

<0,010

0,004

pH 25°C


6,5<pH<9,5

7,9

7,8

8,0

Klorid, Cl

mg/l

100

17

17

30

Fluorid, F

mg/l

1.5

0,72

0,74

<0,20

Färg

mg/l Pt

30

<5

<5

<7,0

Koliforma bakt 35 °C

/100ml

<1

0

0

0

E coli 44°C

/100ml

<1

0

0

0

Turbiditet

FNU

1,5

0,20

0,19

<0,3

Järbo

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2016

2017

2018

Hårdhet tyska grader

°dH


3,0

3,0

3,2

Aluminium, Al

mg/l

0,1

<0,01

<0,01

<0,001

Järn, Fe

mg/l

0.2

<0,02

0,035

0,025

Kalcium, Ca

mg/l

100

15

15

16

Koppar, Cu

mg/l

0.2

<0,02

<0,02

0,025

Magnesium, Mg

mg/l

30

3,8

4,0

4,1

Mangan, Mn

mg/l

0.05

<0,01

<0,01

<0,001

pH 25°C


6,5<pH<9,5

7,8

8,1

8,1

Klorid, Cl

mg/l

100

13

13

12,5

Fluorid, F

mg/l

1.5

0,35

0,36

0,35

Färg

mg/l Pt

30

<5

<5

<5

Koliforma bakt 35 °C

/100ml

<1

0

0

0

E coli 44°C

/100ml

<1

0

0

0

Turbiditet

FNU

1,5

0,10

<0,25

0,4

Kungsgården

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2016

2017

2018

Hårdhet tyska grader

°dH


2,5

3,0

3,4

Aluminium, Al

mg/l

0,1

0,09

0,018

0,0066

Järn, Fe

mg/l

0.2

0,032

0,021

0,096

Kalcium, Ca

mg/l

100

15

17

19

Koppar, Cu

mg/l

0.2

<0,020

<0,020

0,0054

Magnesium, Mg

mg/l

30

8,2

2,6

3,4

Mangan, Mn

mg/l

0.05

<0,01

<0,001

<0,017

pH 25°C


6,5<pH<9,5

7,9

8,0

8,0

Klorid, Cl

mg/l

100

27

21

21

Fluorid, F

mg/l

1.5

<0,2

<0,2

<0,2

Färg

mg/l Pt

30

<5

<5

<7,6

Koliforma bakt 35 °C

/100ml

<1

0

0

0

E coli 44°C

/100ml

<1

0

0

0

Turbiditet

FNU

1,5

0

0

0

Sandvikens tätort (Rökebo vattenverk)

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2016

2017

2018

Hårdhet tyska grader

°dH


2,6

3,0

3,3

Aluminium, Al

mg/l

0,1

0,044

<0,03

<0,019

Järn, Fe

mg/l

0.2

0,06

<0,04

<0,02

Kalcium, Ca

mg/l

100

16

16,5

18,5

Koppar, Cu

mg/l

0.2

<0,022

<0,020

0,006

Magnesium, Mg

mg/l

30

1,7

2,9

2,8

Mangan, Mn

mg/l

0.05

<0,010

<0,03

0,028

pH 25°C


6,5<pH<9,5

7,8

8,0

8,1

Klorid, Cl

mg/l

100

26,8

21

22

Fluorid, F

mg/l

1.5

<0,2

<0,3

<0,2

Färg

mg/l Pt

30

<5

<6,5

<5,1

Koliforma bakt 35 °C

/100ml

<1

0

0

4

E coli 44°C

/100ml

<1

0

0

0

Turbiditet

FNU

1,5

<0,3

<0,22

<0,14

Storvik

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2016

2017

2018

Hårdhet tyska grader

°dH


2,8

4

3,6

Aluminium, Al

mg/l

0,1

0,014

0,011

0,008

Järn, Fe

mg/l

0.2

0,027

0,025

0,02

Kalcium, Ca

mg/l

100

16

21

20

Koppar, Cu

mg/l

0.2

0,034

0,06

0,041

Magnesium, Mg

mg/l

30

2,8

4,8

3,6

Mangan, Mn

mg/l

0.05

<0,01

<0,01

0,0016

pH 25°C


6,5<pH<9,5

7,9

8,1

8,1

Klorid, Cl

mg/l

100

24

17

19

Fluorid, F

mg/l

1.5

0,23

0,31

0,47

Färg

mg/l Pt

30

<5

<5

<5

Koliforma bakt 35 °C

/100ml

<1

0

2

0

E coli 44°C

/100ml

<1

0

0

0

Turbiditet

FNU

1,5

0,25

0,17

<0,14

Årsunda

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2016

2017

2018

Hårdhet tyska grader

°dH


5,2

5,0

5,5

Aluminium, Al

mg/l

0,1

<0,01

<0,01

0,001

Järn, Fe

mg/l

0.2

<0,02

<0,02

0,010

Kalcium, Ca

mg/l

100

30

29

32

Koppar, Cu

mg/l

0.2

<0,02

<0,02

0,004

Magnesium, Mg

mg/l

30

4,0

4,0

4,7

Mangan, Mn

mg/l

0.05

<0,01

<0,01

0,0005

pH 25°C


6,5<pH<9,5

8,1

8,0

8,1

Klorid, Cl

mg/l

100

11

11

12

Fluorid, F

mg/l

1.5

0,3

0,29

0,29

Färg

mg/l Pt

30

<5

<5

<5

Koliforma bakt 35 °C

/100ml

<1

0

0

0

E coli 44°C

/100ml

<1

0

0

0

Turbiditet

FNU

1,5

<0,10

<0,2

<0,13

Åshammar

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2016

2017

2018

Hårdhet tyska grader

°dH


-

-

3,25

Aluminium, Al

mg/l

0,1

-

-

0,0099

Järn, Fe

mg/l

0.2

0,02

<0,02

0,02

Kalcium, Ca

mg/l

100

-

-

18

Koppar, Cu

mg/l

0.2

-

-

0,26

Magnesium, Mg

mg/l

30

-

-

3,2

Mangan, Mn

mg/l

0.05

<0,0

<0,01

0,0016

pH 25°C


6,5<pH<9,5

8,1

7,95

7,8

Klorid, Cl

mg/l

100

-

-

18

Fluorid, F

mg/l

1.5

-

-

0,34

Färg

mg/l Pt

30

<5

<5

<5,2

Koliforma bakt 35 °C

/100ml

<1

0

1

0

E coli 44°C

/100ml

<1

0

0

0

Turbiditet

FNU

1,5

0,64

0,19

<0,2

Österfärnebo

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2016

2017

2018

Hårdhet tyska grader

°dH


3,0

2,8

3,1

Aluminium, Al

mg/l

0,1

<0,01

<0,01

<0,001

Järn, Fe

mg/l

0.2

<0,02

<0,05

<0,006

Kalcium, Ca

mg/l

100

16

15

16

Koppar, Cu

mg/l

0.2

<0,02

<0,02

0,0008

Magnesium, Mg

mg/l

30

3,5

3,4

3,6

Mangan, Mn

mg/l

0.05

<0,01

<0,01

0,0007

pH 25°C


6,5<pH<9,5

8,0

8,0

7,9

Klorid, Cl

mg/l

100

12

12

12

Fluorid, F

mg/l

1.5

0,27

0,26

0,26

Färg

mg/l Pt

30

<5

<5

<5

Koliforma bakt 35 °C

/100ml

<1

0

1

2

E coli 44°C

/100ml

<1

0

0

1

Turbiditet

FNU

1,5

<0,2

0,3

<0,13

Senast publicerad: måndag 9 december 2019 13:16

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen