Logotyp

Djupdal

Kraftstationens tekniska data
Utbyggnadsvattenföring:10 m³
Fallhöjd:13 m
Installerad effekt:1 000 kW
Medelårsproduktion:5 000 000 kWh
Idrifttagningsår:1921
Förnyelseår:1984
Vattendrag:Jädraån

Senast publicerad: måndag 1 oktober 2012 10:49

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen