Logotyp

Ivantjärn

Kraftstationens tekniska data
Utbyggnadsvattenföring:5,6 m³
Fallhöjd:13,5 m
Installerad effekt:650 kW
Medelårsproduktion:3 600 000 kWh
Idrifttagningsår:1947
Förnyelseår:2004
Vattendrag:Jädraån

Senast publicerad: måndag 1 oktober 2012 10:49

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen