Logotyp

Kungsfors

Kraftstationens tekniska data
Utbyggnadsvattenföring:9 m³
Fallhöjd:17 m
Installerad effekt:1 250 kW
Medelårsproduktion:4 000 000 kWh
Förnyelseår:1991
Vattendrag:Jädraån
Dammlängd:50 m

Senast publicerad: måndag 1 oktober 2012 10:48

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen