Logotyp

Pallanite

Kraftstationens tekniska data
Utbyggnadsvattenföring:9 m³
Fallhöjd:5 m
Installerad effekt:320 kW
Medelårsproduktion:1 200 000 kWh
Idrifttagningsår:1905
Förnyelseår:1952
Vattendrag:Jädraån
  

Senast publicerad: måndag 1 oktober 2012 10:49

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen