Logotyp

Svartnäs Nedre

Kraftstationens tekniska data
Utbyggnadsvattenföring:2 m³
Fallhöjd:7 m
Installerad effekt:150 kW
Medelårsproduktion:900 000 kWh
Idrifttagningsår:1917
Förnyelseår:1981
Vattendrag:Jädraån

Senast publicerad: måndag 1 oktober 2012 10:49

Sandviken Energi AB | tel vxl: 026-24 16 00 | e-post: info@sandvikenenergi.se | Kontakta oss | Om webbplatsen