Logo

Informationsmöte Barrsätra onsdag 6 december

Sandviken Energi vill tillsammans med Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning (VGS) och kommunens Tekniska kontor bjuda in till ett informationsmöte gällande dagvatten och översvämningar som drabbat Barrsätra.

Under mötet kommer vi att berätta om vad som har hänt, varför det har hänt och hur vi inom kommunen jobbar med dessa frågor nu och framåt. På mötet kommer även Sandviken Energis försäkringsmäklare, Skeppsbron, vara på plats och gå igenom hur processen med försäkringsfrågor går till och varför skadeståndsärenden tar tid.

I Sandvikens kommun pågår just nu ett övergripande arbete där bland annat VGS, Tekniska kontoret och Sandviken Energi ingår. En dagvattenplan fastställdes av kommunfullmäktige i februari 2023 och nu arbetar aktörer inom kommunen med att ta fram riktlinjer utifrån planen. Dessa ska fungera som ett stöd i det fortsatta arbetet och generellt förtydliga ansvaret för dagvattenhanteringen i kommunen.

Informationsmötet

Informationsmötet riktar sig i främst till dig som har drabbats av källaröversvämningar och är boende i Barrsätra, men även fastighetsägare som inte har drabbats är välkomna på mötet i mån av plats.

Tid: onsdag 6 december 2023 klockan 18.00 - 19.30

Plats: Folkets hus, Sandviken, i lokalen Slaggstenen

Välkommen att anmäla dig senast 29 november via webbanmälan nedan!

Senast uppdaterat