Logo

Din vattenmätare

På din ingående vattenledning, oftast i källaren, vid varmvattenberedaren eller i grovköket sitter en vattenmätare. En vattenmätare visar hur mycket vatten som används i fastigheten. Vi bekostar och underhåller din vattenmätare. I Sandvikens kommun har vi moderna vattenmätare som fjärravläses.

För att vi ska kunna byta och underhålla vattenmätaren ska utrymmet runt denna vara fritt och placerad i en mätarkonsoll. Det är du som fastighetsägare som ska välja en lämplig plats. Mätaren ska också vara placerad i ett utrymme som tål vattenspill eftersom det alltid finns kvar lite vatten i mätaren som rinner ut vid mätarbyte. Sandviken Energi ansvarar för flytt, byte och service av vattenmätaren

Rörledningarna och ventilerna som ansluts till mätaren räknas som kundens anläggning. Om det uppstår fel eller läckage här är det till en behörig rörmokare du ska vända dig.

Om du planerar att flytta på din vattenmätare så ska du även här kontakta en rörmokare som utför arbetet. Men du får gärna meddela oss innan då vi får ett larm från din vattenmätare att den är tom på vatten.

Tänk på att mätaren måste sitta i ett frostfritt utrymme annars är det risk att den fryser och en vattenläcka kan
uppstå. Finns det risk för skador på rör, kopplingar och ventiler kan ombyggnad krävas innan vi kan byta ut din mätare. Utrymmet ska även skyddas mot:

  • yttre åverkan
  • återströmning av varmvatten
  • annan skadlig värmepåverkan

Skulle du under arbetet gång behöva få inkommande vatten avstängd i servisen i gatan - kontakta oss i god tid så planerar vi in avstägningen tillsammans med dig.

Kamstrup vattenmätare.Förstora bilden

Kamstrup vattenmätare.

Läckor kan bli en dyr historia

Ibland händer det att något i din VA-installation läcker och det kan vara svårt att upptäcka. Om din vattenmätare visar LEAK som larmkod, då kan du ha ett läckage. Ett annat tecken på att något läcker är om alla kranar i huset är avstängda och ingen använder något vatten men räkneverket på din vattenmätare rör sig i alla fall.

Ett tips på hur du kontrollerar ett eventuellt läckage är att läsa av din vatten innan ni går och lägger er och läsa av den direkt på morgonen - Kom ihåg att inte använda något vatten under natten. Om du ser en förändring på mätaren kan du ha ett läckage och du vänder dig då till en behörig rörmokare.

För att avstängningskranarna vid vattenmätaren ska vara vid god kondition, inte torka ihop och börja läcka är det viktigt att då och då ”motionera kranarna”, det vill säga att du öppnar och stänger kranarna ungefär två gånger om året. Passa på att gör detta samtidigt som du stämmer av din mätarställning mot din faktura.

Det bildas ofta kondens vid den ingående ledningen och
kring mätaren och därför är det viktigt att ledningen och
mätaren inte är inbyggd eftersom fuktskador då kan
uppstå.

Vattenmätaren visar felkoden LEAK.Förstora bilden

Vattenmätaren visar felkoden LEAK.

Senast uppdaterat