Logo

Din vattenmätare

På din ingående vattenledning, oftast i källaren, vid varmvattenberedaren eller i grovköket sitter en vattenmätare. En vattenmätare visar hur mycket vatten som används i fastigheten. Vi bekostar och underhåller din vattenmätare. I Sandvikens kommun har vi moderna vattenmätare som fjärravläses.

För att vi ska kunna byta och underhålla vattenmätaren ska utrymmet runt denna vara fritt och placerad i en mätarkonsoll. Det är du som fastighetsägare som ska välja en lämplig plats. Mätaren ska också vara placerad i ett utrymme som tål vattenspill eftersom det alltid finns kvar lite vatten i mätaren som rinner ut vid mätarbyte.

Rörledningarna och ventilerna som ansluts till mätaren räknas som kundens anläggning. Finns det risk för skador på rör, kopplingar och ventiler kan ombyggnad krävas innan vi kan byta ut din mätare.

Tänk på att mätaren måste sitta i ett frostfritt utrymme annars är det risk att den fryser och en vattenläcka kan
uppstå. Utrymmet ska även skyddas mot:

  • yttre åverkan
  • återströmning av varmvatten
  • annan skadlig värmepåverkan

Sandviken Energi ansvarar för flytt, byte och service av vattenmätaren. Vi byter ut vattenmätaren hemma hos dig regelbundet.

För mer information om vattenmätare och mätplatsen kan du läsa "Allmänna bestämmelser för vatten- och avloppsanläggningar". Pdf, 718.7 kB.

Kamstrup vattenmätare.

Kamstrup vattenmätare.

Läckor kan bli en dyr historia

Ibland händer det att något i din VA-installation läcker och det kan vara svårt att upptäcka. Om din vattenmätare visar LEAK som larmkod, då kan du ha ett läckage. Ett annat tecken på att något läcker är om alla kranar i huset är avstängda och ingen använder något vatten men räkneverket på din vattenmätare rör sig i alla fall.

För att avstängningskranarna vid vattenmätaren ska vara vid god kondition, inte torka ihop och börja läcka är det viktigt att då och då ”motionera kranarna”, det vill säga att du öppnar och stänger kranarna ungefär två gånger om året. Passa på att gör detta samtidigt som du stämmer av din mätarställning mot din faktura.

Det bildas ofta kondens vid den ingående ledningen och
kring mätaren och därför är det viktigt att ledningen och
mätaren inte är inbyggd eftersom fuktskador då kan
uppstå.

Vattenmätaren visar felkoden LEAK.

Vattenmätaren visar felkoden LEAK.