Logo

Nödvattentankar

Om det skulle hända något i produktionen av dricksvatten eller på vattenledningsnätet, som gör att det inte går att leverera dricksvatten som vanligt, kan vi distribuera ut dricksvatten på annat sätt. Det gör vi genom att ställa ut nödvattentankar.

Vad är nödvatten?

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel. Om den ordinarie vattenförsörjningen inte skulle fungera som vanligt kan vi distribuera dricksvatten genom att ställa ut tankar. Detta dricksvatten kallas nödvatten.

Vattnet från tankarna behöver du hämta i egna medhavda kärl. Det är bra om du redan idag funderar på om du har lämpliga kärl att hämta dricksvatten i.

Tankarna placeras på förutbestämda platser i de områden där det finns behov. Tankarna fylls sedan på kontinuerligt så länge behov finns.

Bild som visar en nödvattentank på släp

En av Sandviken Energis nödvattentankar.

En vattenflaska fylls upp.

Ta med ett eget kärl eller flaska att fylla med dricksvatten.

Egen krisberedskap

I början av en kris kan det vara svårt att få ut nödvatten på alla platser på kort tid. Tänk på att du som privatperson har ett eget ansvar att se till att du har en generell krisberedskap.

På Dinsäkerhet.se kan du läsa tips och råd om hur du kan förbereda dig för att undvika vattenbrist. Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterat

cirkelstreck

Relaterat innehåll