Logo
Grävning för nya fjärrvärmeledningar, grävmaskin i bakgrunden samt två medarbetare som arbetar vid ledningen.

Ny fjärrvärmeledning mellan kraftvärmeverket och Fredriksgatan

Sandviken Energi bygger för ett långsiktigt hållbart samhälle. Nu förnyar vi fjärrvärmeledningarna mellan kraftvärmeverket vid Västerled och Fredriksgatan.

Sandviken Energi planerar för att bygga en ny huvudledning för fjärrvärme från kraftvärmeverket vid Västerled och anslutningspunkten för ledningen från Gävle vid Fredriksgatan. Vi ersätter den drygt 50 år gamla ledningen och ersätter den med nya energisnåla ledningar som beräknas leverera värme i Sandviken minst 100 år framöver.

Vad händer just nu?

December 2023

Arbetet med att byta ut fjärrvärmeledningen fortlöper enligt tidplan. Vi har grävt förbi järnvägsviadukten och påbörjat med att förlägga ned de nya fjärrvärmerören för att kunna svetsa ihop dem så att vi kan ta oss förbi korsningen. Om arbetet fortsättningsvis fortlöper enligt tidplan kommer Fredriksgatan att öppnas i mitten av december. 

Oktober 2023

Under vecka 41 kommer vår entreprenör Markax att påbörja att etablera sig vid Fredriksgatan. Grävarbeten vid första etappen, som pågår mellan Fredriksgatan och Årsundavägen, kommer att påbörjas undes vecka 42.

Om projektet

Under arbetet kommer vi att lägga ned nya fjärrvärmeledningar i dimension 500 mm. Arbetet med att förlägga nya fjärrvärmeledningar på sträckan som är 1500 meter kommer att ske i etapper. Vi kommer också att byta ut kundserviser längs den nya sträckan.

Vart kommer arbetet att ske?

Första etappen av arbetet kommer att starta i mitten av oktober och pågå till mitten av december och berör Fredriksgatan mellan Skolgatan och Årsundavägen samt det ena körfältet på Årsundavägen mellan Fredriksgatan fram till Lasarettsleden. Trafiken på Årsundavägen kommer att kunna passera i båda riktningarna på det södergående körfältet med begränsad hastighet.

Andra etappen av arbetet kommer att gå längs Lasarettsleden och i skogsområdet mellan Agavägen och sjukhuset.

Den tredje och sista etappen sker i korsningen Västerled - Smassens väg.

Leverans av värme och varmvatten

Leveransen av värme och varmvatten kommer bara att påverkas under kortare tid då inkopplingsarbeten ska utföras i knutpunkterna. Vid inkopplingsarbetena kommer vi att avisera berörda kunder.

Ny fjärrvärmeledning från Smassens väg - Fredriksgatan

Hela sträckan där vi kommer byta ut fjärrvärmeledningen mellan kraftvärmeverket och Fredriksgatan.

Tidplan

Arbetet kommer att ske i etapper mellan Västerled och Fredriksgatan med start under oktober 2023 och beräknas vara klart i juni 2024.

Etapp 1 planeras att pågå mellan oktober - december.

Mer information om hur följande etapper delas in kommer löpande.

Frågor?

Har du frågor om projektet är du välkommen att kontakta vår Kundservice.

Senast uppdaterat