Logo

Vattenkvalitét - ort för ort

I Sverige är det självklart att vi ska kunna dricka vatten direkt ur kranen utan att bli sjuka. Därför finns det kvalitetskriterier som måste uppfyllas för att vattnet ska vara godkänt som dricksvatten. Beroende på vilken ort i Sandviken kommun du bor så kan hårdhetsgrad och kvaliten se lite olika ut.

Vattenkvalitét

Dricksvatten är vårt viktigaste livsmedel och ställer därmed höga krav på kontroll. För att säkerställa dricksvattenkvaliteten tar vi på Sandviken Energi regelbundna vattenprover från vattenverken och ledningsnätet. Resultaten på dessa visas separat för varje enskilt vattenverk nedan.

Livsmedelsverket är den myndighet som utformar regler och anger mål för dricksvattenhantering och kontroll. Till uppgifterna hör att sätta gränsvärden för dricksvattnets innehåll av olika ämnen. Gränsvärdena sätts utifrån tekniska, estetiska och hälsomässiga krav. Bakteriologisk och kemisk kontroll sker utifrån gällande lagstiftning. Kvalitetskraven regleras i Livsmedelsverkets bestämmelser.

Läs mer om livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten här Länk till annan webbplats.

Livsmedelsverkets bestämmelser reglerar hur ofta vi ska ta vattenprov vid vattenverket och ute på ledningsnätet och vad som skall analyseras.

Västra Gästriklans samhällsbyggnadsförvaltning utför den lokala myndighetskontrollen av dricksvattnet i Sandvikens kommun, samt kontrollerar att Livsmedelsverketsföreskrifter följs.

Hårdhetsgrad på dricksvatten

Vattnets innehåll av kalcium och magnesium avgör hårdhetsgraden. Vatten innehåller nästan alltid både kalcium och magnesium, den totala hårdheten är summan av de båda ämnena.

Vattnets hårdhet mäts i tyska grader som skrivs °dH och omnämns vanligen hårt (över 10 °dH), medelhårt (6-10 °dH) och mjukt (upp till 5 °dH). Beroende på vart i kommunen du bor är det olika hårdhetsgrad på vattnet, resultatet visas upp nedan för varje enskilt vattenverk.

När du köper ny disk- eller tvättmaskin brukar du få ange vilken hårdhetsgrad ditt vatten har eller om du behöver tillsätta salt. För nya maskiner ska du följa instruktionerna som kommer med maskinen. För äldre maskiner får man prova sig fram om man blir nöjd med disken.

Vattenkvalitet - ort för ort

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2019

2020

2021

2022

Alkalinitet

mg HCO3/l

Saknas
32

Aluminium, Al

mg/l

0,2

0,0042

0,006

0,007

0,01

Escherichia coli

/100 ml

Påvisad

<1

<1

<1

<1

Fluorid, F

mg/l

1,5

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

Färg

mg/l Pt

30

<6,2

7,6

8,7

6,1

Hårdhet tyska grader

°dH


2,1

2,3

2,6

2

Järn, Fe

mg/l

0,2

<0,007

0,021

0,078

0,098

Kalcium, Ca

mg/l

100

13

14

17

12

Klorid, Cl

mg/l

250

26

28

26

28

Koliforma bakterier

/100 ml

Påvisad

<1

<1

<1

<1

Koppar, Cu

mg/l

2

0,043

0,073

0,032

0,07

Magnesium

mg/l

30
1,3

Mangan, Mn

mg/l

0,05

0,009

0,013

0,03

0,01

Natrium, Na

mg/l

200
14

pH


6,5<pH<9,5

7,8

7,7

7,6

7,7

Sulfat, SO4

mg/l

250
2,4

Turbiditet

FNU

1,5

0,25

<0,17

0,08

0,28

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2019

2020

2021

2022

Alkalinitet

mg HCO3/l

Saknas
88

Aluminium, Al

mg/l

0,2

<0,001

<0,001

<0,001

0,002

Escherichia coli

/100 ml

Påvisad

<1

<1

<1

<1

Fluorid, F

mg/l

1,5

0,37

0,37

0,38

0,35

Färg

mg/l Pt

30

<7,1

<5

5,28

3,6

Hårdhet tyska grader

°dH


2,8

2,8

3,3

2,9

Järn, Fe

mg/l

0,2

<0,0067

0,021

0,078

0,02

Kalcium, Ca

mg/l

100

14

14

17

14

Klorid, Cl

mg/l

250

13

13

13

14

Koliforma bakterier

/100 ml

Påvisad

<1

<1

<1

<1

Koppar, Cu

mg/l

2,0

0,0008

0,0008

0,049

0,0007

Magnesium

mg/l

30

3,7

3,7

4,1

3,9

Mangan, Mn

mg/l

0,05

0,005

0,0009

0,006

0,001

Natrium, Na

mg/l

200
22

pH


6,5<pH<9,5

8,1

8,1

7,7

8,1

Sulfat, SO4

mg/l

250
8,5

Turbiditet

FNU

1,5

<2,1

<0,11

3,3

0,13

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2019

2020

2021

2022

Alkalinitet

mg HCO3/l

Saknas
72

Aluminium, Al

mg/l

0,2

0,0066

0,0042

0,0046

0,01

Escherichia coli

/100 ml

Påvisad

<1

<1

0,75

<1

Fluorid, F

mg/l

1,5

<0,2

0,2

<0,2

0,25

Färg

mg/l Pt

30

<5,5

<5,5

<5

3,5

Hårdhet tyska grader

°dH


2,8

3,2

3,3

3,9

Järn, Fe

mg/l

0,2

0,15

0,087

0,037

0,02

Kalcium, Ca

mg/l

100

16

17

19

21

Klorid, Cl

mg/l

250

19

16

20

20

Koliforma bakterier

/100 ml

Påvisad

<1

<1

0,75

<1

Koppar, Cu

mg/l

2,0

0,01

0,015

0,059

0,13

Magnesium

mg/l

30

2,6

3,6

2,9

4,3

Mangan, Mn

mg/l

0,05

0,0005

0,049

0,0015

0,001

Natrium, Na

mg/l

200
16

pH


6,5<pH<9,5

8

7,7

7,5

7,86

Sulfat, SO4

mg/l

250
7,6

Turbiditet

FNU

1,5

<0,6

<0,2

0,06

0,14

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2019

2020

2021

2022

Alkalinitet

mg HCO3/l

Saknas
37

Aluminium, Al

mg/l

0,2

0,017

<0,013

0,016

0,02

Escherichia coli

/100 ml

Påvisad

<1

<1

<1

<1

Fluorid, F

mg/l

1,5

<0,3

<0,2

<0,2

<0,2

Färg

mg/l Pt

30

6

<5,3

4,4

4,0

Hårdhet tyska grader

°dH


3,5

3,3

2,2

2,6

Järn, Fe

mg/l

0,2

0,029

<0,029

0,036

0,03

Kalcium, Ca

mg/l

100

18,5

15

13,7

16,7

Klorid, Cl

mg/l

250

22,5

21

26

29

Koliforma bakterier

/100 ml

Påvisad

<1

<1

<1

<1

Koppar, Cu

mg/l

2,0

0,007

0,01

0,02

0,01

Magnesium

mg/l

30

3,6

3

1,2

1,3

Mangan, Mn

mg/l

0,05

0,03

0,026

0,029

0,025

Natrium, Na

mg/l

200
12,3

pH


6,5<pH<9,5

8

7,8

7,8

7,8

Sulfat, SO4

mg/l

250
2,6

Turbiditet

FNU

1,5

<0,6

<0,12

0,08

0,09

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2019

2020

2021

2022

Alkalinitet

mg HCO3/l

Saknas
68

Aluminium, Al

mg/l

0,2

<0,013

0,0085

0,006

0,005

Escherichia coli

/100 ml

Påvisad

<1

<1

<1

<1

Fluorid, F

mg/l

1,5

0,19

0,24

0,28

0,23

Färg

mg/l Pt

30

<5

<5

<5

3,0

Hårdhet tyska grader

°dH


3,9

3,7

3,7

3,7

Järn, Fe

mg/l

0,2

0,02

0,04

0,03

0,02

Kalcium, Ca

mg/l

100

21

20

20

20

Klorid, Cl

mg/l

250

20

22

22

20

Koliforma bakterier

/100 ml

Påvisad

<1

<1

<1

<1

Koppar, Cu

mg/l

2,0

0,021

0,026

0,25

0,01

Magnesium

mg/l

30

4,4

3,7

3,8

3,8

Mangan, Mn

mg/l

0,05

0,0019

0,0089

0,004

0,002

Natrium, Na

mg/l

200
14,7

pH


6,5<pH<9,5

8,08

7,9

7,8

7,9

Sulfat, SO4

mg/l

250
7,2

Turbiditet

FNU

1,5

<0,12

<0,17

0,096

0,15

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2019

2020

2021

2022

Alkalinitet

mg HCO3/l

Saknas
83

Aluminium, Al

mg/l

0,2

<0,001

0,0012

<0,001

0,002

Escherichia coli

/100 ml

Påvisad

<1

<1

<1

<1

Fluorid, F

mg/l

1,5

0,3

0,28

0,29

0,29

Färg

mg/l Pt

30

<5

<5

<5

2,5

Hårdhet tyska grader

°dH


4,7

5,2

4,4

4,2

Järn, Fe

mg/l

0,2

0,015

<0,010

0,048

0,14

Kalcium, Ca

mg/l

100

27

29

23

22

Klorid, Cl

mg/l

250

12

13

13

12

Koliforma bakterier

/100 ml

Påvisad

<1

<1

<1

<1

Koppar, Cu

mg/l

2,0

0,017

0,013

0,004

0,03

Magnesium

mg/l

30

4

4,7

4,6

4,8

Mangan, Mn

mg/l

0,05

0,0009

<0,0007

0,0031

0,001

Natrium, Na

mg/l

200
13,8

pH


6,5<pH<9,5

8

8

7,7

7,8

Sulfat, SO4

mg/l

250
8,9

Turbiditet

FNU

1,5

<0,13

<0,11

0,13

0,009

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2019

2020

2021

2022

Alkalinitet

mg HCO3/l

Saknas
83

Aluminium, Al

mg/l

0,2

<0,001

0,012

<0,001

0,002

Escherichia coli

/100 ml

Påvisad

<1

<1

<1

<1

Fluorid, F

mg/l

1,5

0,3

0,28

0,29

0,29

Färg

mg/l Pt

30

<5

<5

<5

2,5

Hårdhet tyska grader

°dH


4,7

5,2

4,4

4,2

Järn, Fe

mg/l

0,2

0,015

<0,010

0,048

0,14

Kalcium, Ca

mg/l

100

27

29

23

22

Klorid, Cl

mg/l

250

12

13

13

12

Koliforma bakterier

/100 ml

Påvisad

<1

<1

<1

<1

Koppar, Cu

mg/l

2,0

0,017

0,013

0,004

0,03

Magnesium

mg/l

30

4

4,7

4,6

4,8

Mangan, Mn

mg/l

0,05

0,0009

<0,0007

0,0031

0,001

Natrium, Na

mg/l

200
13,8

pH


6,5<pH<9,5

8

8

7,7

7,8

Sulfat, SO4

mg/l

250
8,9

Turbiditet

FNU

1,5

<0,13

<0,11

0,13

0,009

Senast uppdaterat