Vattenkvalitét - Ort för Ort

Beroende på vilken ort i Sandviken kommun du bor så kan hårdhetsgrad och kvaliten se lite olika ut.

Vattenkvalitét

Livsmedelsverket är den myndighet som utformar regler och anger mål för dricksvattenhantering och kontroll. Till uppgifterna hör att sätta gränsvärden för dricksvattnets innehåll av olika ämnen. Gränsvärdena sätts utifrån tekniska, estetiska och hälsomässiga krav.

Totalt tas cirka 450 prover på dricksvattnet för att kontrollera kvaliteten samt förebygga eventuella problem. Resultaten på dessa visas separat för varje enskilt vattenverk.

I dricksvattenkungörelse finns angivet hur ofta vi skall ta vattenprov vid vattenverket och ute på ledningsnätet och vad som skall analyseras.

Vattenprov

När man analyser ett vattenprov ger man ett av tre omdömen;

  • Tjänligt, som betyder att vattnet är godkänt som livsmedel
  • Tjänligt med anmärkning, som är en varningssignal och en upplysning om att man måste utreda orsaken till förhöjda värden
  • Otjänligt, som betyder att vattnet är olämpligt att dricka

Hårdhetsgrad på dricksvatten

När du köper ny disk- eller tvättmaskin brukar du få ange vilken hårdhetsgrad ditt vatten har eller om du behöver tillsätta salt. För nya maskiner ska du följa instruktionerna som kommer med maskinen. För äldre maskiner får man prova sig fram om man blir nöjd med disken.

Benämning av hårdhetsgrad på dricksvatten

Hårdhet

Benämning

0-2

Mycket mjukt

2-5

Mjukt

5-10

Medelhårt

10-21

Hårt

>21

Mycket hårt

Vattenkvalitet - ort för ort

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2018

2019

2020

2021

Hårdhet tyska grader

°dH


2,9

2,1

2,3

2,6

Aluminium, Al

mg/l

0,1

0,012

0,0042

0,006

0,007

Järn, Fe

mg/l

0.2

0,077

0,088

0,12

0,69

Kalcium, Ca

mg/l

100

17

13

14

17

Koppar, Cu

mg/l

0.2

0,022

0,043

0,073

0,032

Magnesium, Mg

mg/l

30

1,9

1,4

1,5

1,4

Mangan, Mn

mg/l

0.05

0,004

0,0087

0,013

0,030

pH 25°C


6,5<pH<9,5

8,0

7,8

7,7

7,6

Klorid, Cl

mg/l

100

30

26

28

26

Fluorid, F

mg/l

1.5

<0,20

<0,20

<0,20

<0,20

Färg

mg/l Pt

30

<7,0

<6,2

7,6

8,7

Koliforma bakt 35 °C

/100ml

<1

0

0

0

0

E coli 44°C

/100ml

<1

0

0

0

0

Turbiditet

FNU

1,5

<0,3

0,25

<0,17

0,08

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2018

2019

2020

2021

Hårdhet tyska grader

°dH


3,2

2,8

2,8

3,3

Aluminium, Al

mg/l

0,1

<0,001

<0,001

<0,001

<0,001

Järn, Fe

mg/l

0.2

0,025

<0,0067

0,021

0,078

Kalcium, Ca

mg/l

100

16

14

14

17

Koppar, Cu

mg/l

0.2

0,025

0,0008

0,0008

0,049

Magnesium, Mg

mg/l

30

4,1

3,7

3,7

4,1

Mangan, Mn

mg/l

0.05

<0,001

0,005

0,0009

0,006

pH 25°C


6,5<pH<9,5

8,1

8,1

8,1

7,7

Klorid, Cl

mg/l

100

12,5

13

13

13

Fluorid, F

mg/l

1.5

0,35

0,37

0,37

0,38

Färg

mg/l Pt

30

<5

<7,1

<5

5,28

Koliforma bakt 35 °C

/100ml

<1

0

0

0

0

E coli 44°C

/100ml

<1

0

0

0

0

Turbiditet

FNU

1,5

0,4

<2,1

<0,11

3,3

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2018

2019

2020

2021

Hårdhet tyska grader

°dH


3,4

2,8

3,2

3,3

Aluminium, Al

mg/l

0,1

0,0066

0,0066

0,0042

0,0046

Järn, Fe

mg/l

0.2

0,096

0,15

0,087

0,037

Kalcium, Ca

mg/l

100

19

16

17

19

Koppar, Cu

mg/l

0.2

0,0054

0,010

0,015

0,059

Magnesium, Mg

mg/l

30

3,4

2,6

3,6

2,9

Mangan, Mn

mg/l

0.05

0,017

0,00053

0,049

0,0015

pH 25°C


6,5<pH<9,5

8,0

8,0

7,7

7,5

Klorid, Cl

mg/l

100

21

19

16

20

Fluorid, F

mg/l

1.5

<0,2

<0,2

0,2

<0,2

Färg

mg/l Pt

30

<7,6

<5,5

<5,5

<5

Koliforma bakt 35 °C

/100ml

<1

0

0

0

0,75

E coli 44°C

/100ml

<1

0

0

0

0,75

Turbiditet

FNU

1,5

<0,2

<0,6

<0,2

0,06

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2018

2019

2020

2021

Hårdhet tyska grader

°dH


3,3

3,5

3,3

2,2

Aluminium, Al

mg/l

0,1

<0,019

0,017

<0,013

0,016

Järn, Fe

mg/l

0.2

<0,2

0,029

<0,029

0,036

Kalcium, Ca

mg/l

100

18,5

18,5

15

13,7

Koppar, Cu

mg/l

0.2

0,006

0,007

0,010

0,02

Magnesium, Mg

mg/l

30

2,8

3,6

3,0

1,2

Mangan, Mn

mg/l

0.05

0,028

0,030

<0,026

0,029

pH 25°C


6,5<pH<9,5

8,1

8,0

7,8

7,8

Klorid, Cl

mg/l

100

22

22,5

21

26

Fluorid, F

mg/l

1.5

<0,2

<0,3

<0,2

<0,2

Färg

mg/l Pt

30

<5,1

6,0

<5,3

4,4

Koliforma bakt 35 °C

/100ml

<1

4

0

0

0

E coli 44°C

/100ml

<1

0

0

0

0

Turbiditet

FNU

1,5

<0,14

<0,6

<0,12

0,08

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2018

2019

2020

2021

Hårdhet tyska grader

°dH


3,6

3,9

3,7

3,7

Aluminium, Al

mg/l

0,1

0,008

<0,013

0,0085

0,006

Järn, Fe

mg/l

0.2

0,02

0,015

0,041

0,034

Kalcium, Ca

mg/l

100

20

21

20

20

Koppar, Cu

mg/l

0.2

0,041

0,021

0,026

0,25

Magnesium, Mg

mg/l

30

3,6

4,4

3,7

3,8

Mangan, Mn

mg/l

0.05

0,0016

0,0019

0,0089

0,004

pH 25°C


6,5<pH<9,5

8,1

8,08

7,9

7,8

Klorid, Cl

mg/l

100

19

20

22

22

Fluorid, F

mg/l

1.5

0,47

0,19

0,24

0,28

Färg

mg/l Pt

30

<5

<5

<5

<5

Koliforma bakt 35 °C

/100ml

<1

0

0

0

0

E coli 44°C

/100ml

<1

0

0

0

0

Turbiditet

FNU

1,5

<0,14

<0,12

<0,17

0,096

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2018

2019

2020

2021

Hårdhet tyska grader

°dH


5,5

4,7

5,2

4,4

Aluminium, Al

mg/l

0,1

0,001

<0,001

0,0012

<0,001

Järn, Fe

mg/l

0.2

0,010

0,015

<0,010

0,048

Kalcium, Ca

mg/l

100

32

27

29

23

Koppar, Cu

mg/l

0.2

0,004

0,017

0,013

0,004

Magnesium, Mg

mg/l

30

4,7

4,0

4,7

4,6

Mangan, Mn

mg/l

0.05

0,0005

0,0009

<0,0007

0,0031

pH 25°C


6,5<pH<9,5

8,1

8,0

8,0

7,7

Klorid, Cl

mg/l

100

12

12

13

13

Fluorid, F

mg/l

1.5

0,29

0,3

0,28

0,29

Färg

mg/l Pt

30

<5

<5

<5

<5

Koliforma bakt 35 °C

/100ml

<1

0

0

0

0

E coli 44°C

/100ml

<1

0

0

0

0

Turbiditet

FNU

1,5

<0,13

<0,13

<0,11

0,13

Vattenkvalitet, medelvärden

Analys

Enhet

Gränsvärde

2018

2019

2020

2021

Hårdhet tyska grader

°dH


3,1

2,9

3,5

2,9

Aluminium, Al

mg/l

0,1

<0,001

0,0012

0,0038

0,0011

Järn, Fe

mg/l

0.2

<0,006

<0,0075

0,016

0,01

Kalcium, Ca

mg/l

100

16

15

19

15

Koppar, Cu

mg/l

0.2

0,0008

0,0007

0,011

0,002

Magnesium, Mg

mg/l

30

3,6

3,6

3,6

3,6

Mangan, Mn

mg/l

0.05

0,0007

0,007

0,0007

0,0006

pH 25°C


6,5<pH<9,5

7,9

7,8

7,9

7,9

Klorid, Cl

mg/l

100

12

11

12

12

Fluorid, F

mg/l

1.5

0,26

0,27

0,26

0,28

Färg

mg/l Pt

30

<5<

<5

<5

<5

Koliforma bakt 35 °C

/100ml

<1

2

2

2

3,1

E coli 44°C

/100ml

<1

1

0

0

0

Turbiditet

FNU

1,5

<0,13

<0,13

<0,11

<0,10